Agendawijzer

De ombudsman

Geschreven op: 30-06-2023 | Laatst bewerkt op: 19-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Jaarbeschouwing ombudsman 2022

De ombudsman behartigt de belangen van inwoners onafhankelijk.

28 september 2023 - Plenair, besluit.

  • Raadsvoorstel Benoeming plaatsvervangend Ombudsman/Kinderombudsman (23218) AANVAARD BIJ ACCLAMATIE (44/0)

Waar gaat het over?

De taak van de ombudsman is om toezicht te houden op het handelen van de gemeente. Hij behandelt klachten van inwoners en bepaalt of de gemeente juist handelde.

Waarom praat de raad hierover?

Eens per jaar schuift de ombudsman om met de raad in gesprek te gaan. Dan licht hij het rapport toe en deelt hij zijn bevindingen. Vervolgens kunnen raadsleden vragen stellen.

Waar vind ik de stukken?

Wij hebben een vaste pagina over de Ombudsman op onze site. In het artikel dat u nu leest publiceren wij alleen over actuele ontwikkelingen en besprekingen.

U vindt actuele stukken in de documentwijzer, wij zetten de zoekvolgorde op jongste resultaat bovenaan:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=ombudsman&sort=date_desc

Soms voegen wij een directe link toe bij het verslag van een bespreking.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: ombudsman
Raadsnummer : 23218 23181