Agendawijzer

Dienstverlening gemeente

Geschreven op: 23-12-2022 | Laatst bewerkt op: 21-07-2023 | Status onderwerp: op de agenda geplaatst voor 1e bespreking

Zij-ingang Stadhuis Almere, trouwingang

Hoe goed doet de gemeente haar werk?

4 juli 2023 - De ene agendering over dienstverlening volgt de andere op. De Ombudsman en de Rekenkamer deelden hun bevindingen en nu komt het college met een (nieuwe) concept visie en een plan over de manier waarop ze het wil gaan aanpakken. Hier het linkje direct naar het document, dat werkelijk uitmunt in beknoptheid, vol van ambitie is, maar wel een beetje woest vormgegeven (smaken verschillen hoor). In elk geval de moeite van het bekijken waard. https://almere.notubiz.nl/document/12949761/2/13c+BL+Concept+visie+op+dienstverlening+VISIE

Op het moment van aanbieding door het college is de rapportage 2022 (23159) nog niet besproken. Maar die én de visie en het plan (23186) staan op de agenda voor 21 september.

 Waar gaat het over?

Elk jaar maakt het college College = college van B&W jaarverslagen over het contact tussen gemeente en inwoners.

Uit de rapportage 2021 blijkt de waardering voor de dienstverlening wisselend. Zo is er tevredenheid over het persoonlijke contact met medewerkers, maar laten de digitale dienstverlening en de score voor het uiteindelijke resultaat nog duidelijk te wensen over. Naast de Rapportage dienstverlening van het college hebben ook de Ombudsman en rekenkamer verslagen gemaakt gemaakt.

De Ombudsmans gaat in op de vertrouwensbreuk tussen gemeente en inwoners en pleit voor een stevige aanpak om dat vertrouwen te herstellen. Daarbij adviseert hij werk te maken van een meer mensgerichte overheid en geeft hij een tiental tips mee om dat te realiseren.

Het college schrijft in het eerste agendaverzoek over drie impulsen gericht op verbetering. Tot slot is er aandacht voor de vervolgaanpak. Via een integrale visie op dienstverlening wil het college komen tot een uitvoeringsagenda, die in 2023 aan de raad wordt gepresenteerd. Of in normale taal: het college komt met een plan.

Waarom praat de raad hierover?

Het college moet de gemeentelijke organisatie (= de gemeente Almere) aansturen. De raad moet als vertegenwoordiger van de stad aan het college aangeven wat de inwoners willen. Daarnaast moet de raad (ook namens alle inwoners) controleren of het college dat goed doet. Het college moet regelmatig rapporteren hoe de dingen gaan, zodat de raad op die manier het werk van college en gemeente kan controleren.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=dienstverlening

Of bekijk meteen het agendavoorstel: https://almere.notubiz.nl/document/12949760/1/13b+AV+Concept+visie+op+dienstverlening

Meer over onze ombudsman leest u op onze website. https://raadvanalmere.nl/page/ombudsman

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: ombudsman
Raadsnummer : 23186 23159 23003