Agendawijzer

Energie-community

Raadsnummer: 23130

Geschreven op: 31-05-2023 | Laatst bewerkt op: 13-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Illustratie van waterstof toepassingen

Een energie-community voor een gemeenschappelijke electrolyzer; van stroom naar waterstof. Kan dat in Almere?


Waar gaat het over?

De energietransitie is een veelbesproken onderwerp, maar er is ook nog heel veel onduidelijk. Hoe verzekeren we ons in de toekomst van stroom en warmte én zijn we zo duurzaam mogelijk? En hoe houden we het betaalbaar? Veel inwoners en organisaties willen nu best dingen doen om duurzamer te worden, maar wat dan? Verduurzaming vraag hoge investeringen en kant-en-klare oplossingen zijn nog schaars. Dus wat moet je doen, als inwoner of ondernemer?

De stad heeft sterke ambities. In visies en agenda's neemt Almere zich moedige dingen voor, maar de overstap naar hernieuwbare bronnen van energie verloopt traag. Hoe krijgen we er de nodige vaart in?

Het grote vraagstuk daarbij is om de energie te bewaren. Met het opwekken van energie gaat best het goed; windmolens en zonnepanelen. Je kunt niet oneindig windmolens in de stad erbij zetten, maar er kunnen nog wel meer zonnepanelen op daken komen. Alleen leveren die alleen als de zon schijnt. En vooral in de zomer. Maar je hebt stroom (en warmte) nodig als het donker is en in de winter. Met alleen buurtaccu's ga je dat niet oplossen. Daarom moet de raad op zoek naar andere oplossingen om deze seizoensuitdaging aan te pakken.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid wil samen met de raad onderzoeken of een energiegemeenschap een oplossing voor Almere kan zijn. Ze stelt voor het op de agenda te zetten en enkele deskundigen uit te nodigen om er met de raad over te praten.

Hans van ’t Spijker en Mohammed Al-Bouawa van ingenieursbureau Witteveen + Bos hebben kennis en ervaring rond duurzame waterstofproductie. Zij delen hun kennis en ervaring in lokale en decentrale waterstof opwekking. Zij hebben globaal verkend wat de mogelijkheden zijn voor lokale productie van groene waterstof en levering aan Almeerse woningen.

André Dippell van SamenOM vertelt over energiecommunities waarin deelnemers kunnen regelen dat zij energie leveren en afnemen op basis van kostprijs met daarop een marge die zorgt voor het kunnen sparen voor onderhoud en vervangingen aan het systeem.

Gerard Adema van Entrance, vertelt over het platform waarop lokale energiecoo?peraties zich als leverancier mogen gedragen en aan eigen leden mogen leveren zolang dat gelijk of minder is dan de lokaal opgewekte duurzame energie.

Waar vind ik de stukken?

Met onze documentwijzer; https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=energie-community


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Wat gebeurt er als Almere ervoor kiest om meer in te zetten op waterstof? Aan de hand van deze vraag startte de bespreking met een bijdrage van meerdere deskundigen. Conclusie? Op de korte termijn is het niet haalbaar. De kosten zijn hoog en er zijn nog veel onzekerheden. Een geleidelijke invoering is wel mogelijk. Dat maakt ook het complete energiesysteem minder kwetsbaar.

Een ander advies van de deskundigen is om het gebruik én de productie van energie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dan blijven de kosten laag en is er minder opslagcapaciteit nodig. Met andere woorden, laat je zware machines draaien op de momenten dat het buiten hard waait en zon fel schijnt. Maar in de praktijk gaat dit niet altijd. En juist dan biedt waterstof een uitkomst.

Samenwerking is van groot belang. Zogeheten energie-communities kunnen afspraken maken. Wie levert en gebruikt energie? Welke prijs betaal je daarvoor? En kan Almere straks één grote energie-community vormen? Een interessante vraag waar de raad graag verder over praat. Maar voor nu is het onderwerp voldoende besproken.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: duurzaamheid, energie
Raadsnummer : 23130