Agendawijzer

Actualiteit 29 juni

Geschreven op: 30-06-2023 | Laatst bewerkt op: 13-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Een tuinman maait onkruid en gras

Twee onderwerpen in het actualiteitenhalfuur van 29 juni.

Berenklauw wel weg… (23183)

De Reuzenberenklauw verspreidt zich steeds verder in Almere. Deze plant verdrukt andere soorten, maar brengt ook ernstige schade toe aan huid en ogen. De gemeente treedt al op, maar de inzet blijkt onvoldoende. Een raadslid wilde weten welke verdere maatregelen de gemeente neemt om de Reuzenberenklauw te bestrijden.

Het college College = college van B&W antwoordde dat de gemeente inderdaad al veel doet, maar dat het probleem ook hardnekkig is. De gemeente kan niet zomaar overal de plant bestrijden. Dat kan alleen op eigen grond. Daarom is het ook in gesprek met grondeigenaren over een effectieve aanpak. Tot slot beloofde het college volgend jaar nog harder in te zetten op de bestrijding van de Reuzenberenklauw.

Vervallen leveringsgarantie stroomnet (23184)

Het energienet loopt tegen zijn grenzen aan. Dat brengt problemen met zich mee. Want netbeheerders kunnen niet langer garanderen dat iedereen stroom krijgt wanneer ze het nodig hebben. Een raadslid wilde weten wat de gemeente doet om dit probleem aan te pakken. Het college antwoordde dat de uitdagingen voor Almere nog beperkt zijn. Voor bewoners is er voldoende ruimte op het energienet. Ook met nieuwe inwoners is rekening gehouden. Maar voor nieuwe bedrijven wordt het wél lastig. Helaas is de invloed van de gemeente beperkt. Maar wat het kán doen, gáát het doen.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.