Agendawijzer

Gebiedsontwikkeling

Raadsnummer: 23149

Geschreven op: 09-06-2023 | Laatst bewerkt op: 04-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van nieuw opgeleverde wijk en woningen

Hoe staat het met de ontwikkeling van gebieden en de woningbouw in onze stad?


Waar gaat het over?

De openbare ruimten en openbare gebouwen in Almere zijn van alle inwoners. De gemeente Almere ('het stadhuis') werkt er aan om het een fijne woonstad te laten zijn met een divers woningaanbod in een aantrekkelijke omgeving. Daar hoort een schone en hele openbare ruimte bij, maar ook een passend voorzieningenniveau en ruimte voor werkgelegenheid.

De gemeente maakt plannen voor de ontwikkeling van onze stad en legt die aan de gemeenteraad voor om over te besluiten. Deze ontwikkelplannen worden financieel vertaald in grondexploitaties. Die grondexploitaties zijn de begrotingen van de projecten en ze worden elk jaar geactualiseerd en door de raad vastgesteld. Al die grondexploitaties worden met een toelichting ter vaststelling aan de raad aangeboden in het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkelingen Almere 2023 (MPGA 2023). Daarnaast vinden steeds meer gebiedsontwikkelingen plaats op gronden in eigendom van particulieren. Ook over de wijze waarop de gemeente daarmee omgaat, legt zij verantwoording af in het MPGA 2023. En dan is er ook een Stedelijk Woningbouwprogramma Almere (SWPA) dat gaat over de woningbouw. Daarover laat het college College = college van B&W weten hoe het staat met de woningbouw en in de Programmeringsrapportage Complete Stad 2023 (PCS 2023) rapporteert zij over de andere programmering in de stad. In totaal dus drie documenten, die samen het totaalbeeld van de programmering van de stad voor de komende tien jaar bieden.

Doordat het SWPA rond de zomer in besluitvorming gaat, worden nu alleen het MPGA en PCS voorgelegd; volgend jaar is het streven om alle drie de documenten tegelijk naar de raad te sturen.?

Als u als inwoner nu wel genoeg afkortingen in één alinea gezien heeft, snapt uw redactie dat wel. Dan volstaat het te weten dat uw raadsleden zich namens u in de stukken verdiepen om de beste beslissingen voor onze stad te nemen. En wilt u meer weten, duik dan de vergaderstukken in en volg de besprekingen.

Waarom praat de raad hierover?

Professionals die bij de gemeente werken bereiden talloze plannen voor en maken rapporten en financiële verslagen. Het is aan de gemeenteraad om daar besluiten over te nemen.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer natuurlijk. Maar.....het is deze keer niet zo gemakkelijk, omdat de informatie over drie verschillende programma's is verdeeld. Normaliter vindt u hier één gemakkelijke link naar alle relevante documenten, maar in dit geval raden wij u aan zelf in de documentwijzer precies díe documenten op te halen die u het meeste interesseren. En -zoals u weet- kan dat heel gemakkelijk door met een verschillende zoektermen in het zoekveld te spelen.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

13 juli 2023 - Plenair, besluit:

  • Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen Almere 2023 / Programmeringsrapportage Complete Stad 2023 (23149) AANVAARD 43/0