Agendawijzer

Huisartsen vestigingsklimaat

Raadsnummer: 23148

Geschreven op: 13-04-2023 | Laatst bewerkt op: 13-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Een arts meet de bloeddruk van een patiënt

Wat kan de gemeente doen om het huisartsentekort te verminderen?


Waar gaat het over?

Het huisartsentekort is een landelijk probleem dat ook in Almere speelt. Het heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van onze stad. Een raadslid wil het onderwerp op de agenda om er met de raad en het college College = college van B&W over te praten. Wat kan de gemeente doen om het tekort te verminderen? Hoe maken
we het aantrekkelijker of gemakkelijker voor huisartsen om zich in onze stad te vestigen? Kan de gemeente een actievere rol nemen?

Over dit onderwerp werd eerder dit jaar gesproken tijdens een gesprekstafel Tijdens een Gesprekstafel wisselen politici, deskundigen en inwoners informatie uit om een onderwerp beter samen te kunnen doorgronden. . /huisartsenzorg-(gesprekstafel)

Waarom praat de raad hierover?

De raad is misschien niet de eerst aangewezen partij om de het huisartsentekort aan te pakken, maar gaat wel degelijk over wat er in onze stad speelt. Raadsleden kunnen dus het initiatief nemen om een kwestie aan te kaarten.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://almere.notubiz.nl/document/12490294/1/Agendavoorstel+raad+huisartsen


 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De raad had waardering voor de bedoeling van de indiener. Want iedereen erkent dat er een enorm tekort is aan huisartsen in de stad. Toch kan het voorstel niet op veel steun rekenen. Zo zijn raadsleden bang dat de gemeente voor bank moet gaan spelen en dus financieel risico loopt.

Ook de wethouder ontraadde de motie. Het is verstandiger om eerst breder naar het vraagstuk te kijken. Zijn andere maatregelen niet slimmer, effectiever of goedkoper? De indiener snapte dat wel en besloot daarom de motie in te trekken. Daarmee is de bespreking van dit onderwerp afgerond.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: stadsontwikkeling
Raadsnummer : 23148 23089