Agendawijzer

Gesprek met Weerwater CV

Raadsnummer: 23002

Geschreven op: 23-12-2022 | Laatst bewerkt op: 20-01-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Raadslid Ruud de Jonge aan de microfoon in debat

De raad praat met Weerwater CV over het meningsverschil én over de plannen.


Waar gaat het over?

Er is een meningsverschil tussen de gemeente en de Weerwater CV (die woonwijk Hortus op het voormalige Floriadeterrein gaat bouwen). Die onenigheid gaat over verschillende onderwerpen van het plan, waaronder de schaalbaarheid en het beheer van het arboretum. Bij de schaalbaarheid gaat het over de hoeveelheid woningen die er gebouwd worden. Bij het arboretum gaat het over de vraag wie dat gaat onderhouden, of beter gezegd; wie gaat dat betalen?

Eerder sprak de raad al met het college College = college van B&W over de onenigheid tussen de (portefeuillehouder) gemeente en de Weerwater CV. Enkele raadsleden willen ook graag de andere kant van het verhaal horen. Weerwater CV bood aan een toelichting aan de hele raad te willen geven. Dat is de bespreking op de 12e.

De bespreking maakt deel uit van de Politieke Markt en is voor iedereen dus te volgen. Da's mooi, want het is ook een van de rollen van de raad om kwesties in de openbaarheid bespreekbaar te maken. Maar feitelijk is het geen 'politieke' bespreking, maar meer een technische/informerende. Het gaat erom dat Weerwater CV kan uitleggen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En ook juist omdat de ontwikkelaar bereid is met de raad in gesprek te gaan, is het van belang in deze bespreking niet de tegenstellingen op te zoeken.

Mochten raadsleden naar aanleiding van het geleerde alsnog politiek willen handelen, dan komt daar dus een nieuwe bespreking voor.

Agendavoorstel https://almere.notubiz.nl/document/12185425/2

Gesprekswijzer https://almere.notubiz.nl/document/12185423/1


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

19 januari 2023 - In 2018 nam de raad een motie aan. Hiermee kreeg het college de opdracht om verschillende scenario’s te ontwikkelen, waarbij wordt ingezet op meer woningen in de woonwijk Hortus. Tijdens het gesprek met Weerwater CV leek het alsof deze scenario’s nooit zijn uitgewerkt. Daarom wilde een raadslid in een debat vragen stellen aan het college.

Waarom was de raad niet op de hoogte? En waarom ging de gemeente niet in op verschillende voorstellen van Weerwater CV? Dat en meer wilde het raadslid weten. De wethouder gaf antwoorden op de vragen en het kwam er inderdaad op neer dat er niet veel aan gedaan was. De indiener van het debatverzoek was er niet tevreden mee. De vraag werd ook wat anders: waarom werd de raad niet betrokken bij het (kennelijke) besluit om prioriteit aan andere zaken te geven. Hij vroeg dus door. Ook andere raadsleden mengden zich in het debat. De een wil een zo groot mogelijk aantal woningen in Hortus, terwijl de ander juist haast wil maken met de bouwplannen. Liever iets minder woningen, zolang ze maar snel gebouwd kunnen worden. Echt tot duidelijkheid kwam het eigenlijk niet.

Aan het einde van het debat gaf de indiener aan nog niet helemaal tevreden te zijn met de antwoorden van de wethouder, maar een direct vervolg komt er niet.