Agendawijzer

Meerjaren perspectief gebiedsontwikkelingen Almere 2024

Raadsnummer: 24148

Geschreven op: 29-05-2024 | Laatst bewerkt op: 30-05-2024 | Status onderwerp: wegingstafel

Afbeelding:MPGA

MPGA 2024: Groei en ontwikkeling in Almere

 

Waar gaat het over?

Het Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen Almere 2024, afgekort MPGA 2024, is een plan waarin staat hoe de gemeente Almere zich de komende jaren wil ontwikkelen op het gebied van wonen, werken en recreëren. Dit plan omvat verschillende projecten die te maken hebben met de bouw van woningen, de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de aanleg van openbare ruimtes. De gemeente actualiseert jaarlijks de financiële en programmatische plannen van deze projecten, wat belangrijk is voor de begroting en de planning. Dit jaar stelt de gemeente voor om drie projecten af te sluiten, wat inhoudt dat deze zijn voltooid of overgaan naar een volgende fase. Daarnaast wordt er een bedrag van 248 miljoen euro gevraagd voor nieuwe en lopende projecten voor de komende twee jaar.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp omdat zij verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van de financiële middelen die nodig zijn voor deze ontwikkelingen. Zij kijken of de plannen van de gemeente goed onderbouwd zijn en of het geld dat wordt uitgegeven, verantwoord is. Het is belangrijk dat de raad deze plannen goedkeurt, omdat dit invloed heeft op de financiële gezondheid van de gemeente en op de kwaliteit van leven in Almere. Het gaat hier niet alleen om grote bedragen, maar ook om projecten die de stad aantrekkelijker moeten maken en moeten zorgen voor een divers aanbod aan woningen en werkgelegenheid. De beslissingen die nu worden genomen, bepalen hoe Almere er in de toekomst uitziet.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24148


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: bouwen
Raadsnummer : 24148