Agendawijzer

GGD Flevoland

Geschreven op: 07-07-2023 | Laatst bewerkt op: 07-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Een GGD medewerker  vertelt over zijn organisatie

Nu eens niet over geld, maar breder. Over hoe, waarom of wat nodig is.

13 juli 2023 - De GGD Flevoland voert voor alle Flevolandse gemeenten een aantal wettelijke basistaken uit. Daar zitten hele bekende bij zoals vaccinaties, maar ook minder bekende waaronder het toezicht op tattooshops. Daarnaast kunnen per gemeente ook afspraken worden gemaakt over extra taken, bijvoorbeeld over de maatschappelijke zorg. Verder kan de GGD ook zogenaamde markttaken oppakken, waaronder de ambulancezorg.

In hun presentatie gingen de vertegenwoordigers van de GGD in op de gezondheidssituatie in Almere. Die blijkt niet al te rooskleurig. Zo bewegen Almeerders te weinig en kampt meer dan 50% van de inwoners met overgewicht. De verwachting voor de toekomst is nog slechter. Door de leeftijdsopbouw van de bevolking wonen er rond 2050 veel meer bejaarden met een grotere zorgvraag in Almere, terwijl bijvoorbeeld het aantal mensen dat bereid is mantelzorgtaken te verrichten waarschijnlijk juist afneemt. En dat is nog maar één van de problemen die de GGD voor de raadsleden schetste.

Mede daarom stelde het college voor om na de zomer verder te praten met de raad en partners in de stad over de uitdagingen in de zorg nu en in de toekomst. Voor nu voldoende besproken.


Waar gaat het over?

 

De gemeente Almere neemt samen met de gemeenten Lelystad, Urk, Zeewolde, Dronten en Noordoostpolder deel aan de gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. GGD Flevoland. Tot nu praat de Almeerse raad over GGD Flevoland eigenlijk alleen maar als het over geld gaat. Denkend vanuit het nieuwe vergadermodel wil het presidium nu eens een gesprek voorstellen tussen raad en GGD Flevoland, los van financiële beslissingen.

Het gesprek vindt daarom plaats aan de regiotafel, die meer tijd kan bieden voor verdieping van regionale vraagstukken, zodat de raad daarmee ook meer grip kan krijgen op de effectiviteit en doelmatigheid van het samenwerkingsverband.

Namens GGD Flevoland nemen aan het gesprek deel: Peter Visser (adjunct- directeur), Kamla Makarawung (directiesecretaris) en Matthijs Veldt (teammanager Maatschappelijke Zorg).

Dit onderwerp staat op 13 juli 2023 voor het eerst op de agenda.

Waarom praat de raad hierover?

Omdat het kan en van belang is.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=ggd%20flevoland

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.