Agendawijzer

Jacques Tatilaan wooncluster

Geschreven op: 10-11-2022 | Laatst bewerkt op: 23-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Luchtfoto met ingetekende contouren van het woningbouwproject aan de Jacques Tatilaan in Almere

Een nieuw woningbouwproject aan de Jacques Tatilaan in Almere Stad.

  • Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Wooncluster Jacques Tatilaan (23160) AANVAARD 36/7
Waar gaat het over?

Aan de Jacques Tatilaan ligt tennisvereniging Joymere achter hoge hagen verscholen. Een paar jaar geleden staakte de eigenaar de bedrijfsvoering, omdat het ledenaantal gestaag afnam. In Almere ligt de belangstelling voor tennis lager dan in de rest van het land en het wordt almaar minder. Het idee is daarom geopperd om hier woningen voor in de plaats te zetten. De gemeente verwacht dat er belangstelling vanuit de Filmwijk zelf is om hier te komen wonen. Er is al uitgebreide participatie geweest. En ze wil graag huizen bouwen vanwege de woningnood. Op 24 juni 2021 sprak de raad hier al een keer over (rg205/2021).

Maar er kan geen vergunning worden verleend, want het mag niet volgens het bestemmingsplan. In dit geval moet er voor deze locatie een nieuw bestemmingplan worden gemaakt.

Waar vind ik de stukken?

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=tatilaan

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.