Agendawijzer

Middeldure huurwoningen - verordening

Raadsnummer: 23142

Geschreven op: 31-05-2023 | Laatst bewerkt op: 07-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Schermafbeelding van website Middenhuur van BZK

Sommigen verdienen teveel voor een huurwoning en te weinig om te kopen. Daar moet een oplossing voor komen.


Waar gaat het over?

Almere wil dat er voor alle Almeerders een betaalbare woning is. Dat is nu niet het geval en daar wordt hard aan gewerkt voor verschillende doelgroepen. Voor één van die doelgroepen is er nog geen oplossing en dat zijn inwoners die een te hoog inkomen hebben voor een sociale huurwoning, maar wat nog te laag is om een woning te kunnen kopen. In december 2021 gaf de raad het college College = college van B&W de opdracht om hier wat voor te bedenken.

Het resultaat is de Verordening doelgroep middeldure huurwoningen Almere 2023. Met zo'n verordering kan de gemeente voor nieuwbouw- en verbouwprojecten sturen op de hoeveelheid woningen in de prijsklasse voor deze doelgroep. Daardoor kunnen er elk jaar tussen de 500 en 1.000 middeldure huurwoningen bijkomen. En in de verordening is ook geregeld dat een woning die hieronder valt tenminste 20 jaar in deze prijsklasse beschikbaar blijft. Kortom, er kunnen meer van dit soort woningen komen en blijven.

Waarom praat de raad hierover?

Het college werkte de verordening in opdracht van de raad. Nu moet de raad het plan beoordelen, er eventuele verbetering bij voorstellen en daarna een besluit over nemen.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer. Dit is de link naar het raadsvoorstel: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=23142&sort=date_desc

Klikt u op het plaatje, krijgt u het voorstel. Klikt u op de hele titel, dan krijgt u de bijbehorende documenten. Maar er zijn nog veel meer documenten die de aanleiding vormen. Probeer zelf verschillende zoekopdrachten in de documentwijzer.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

20 juli 2023 - Deze verordening is een mooi voorbeeld van hoe het college stukken voorbereid en de raad daar dan vervolgens een besluit over neemt, maar daarbij wel wijzigingen kan aanbrengen.

Bij deze verordening waren vier wijzigingsvoorstellen (amendementen) ingediend en één motie. Een motie is meestal een opdracht aan het college. Omdat het de laatste vergadering voor het reces was ging alles dezelfde avond meteen door naar besluitvorming. De motie werd na de bespreking in de carrousel ingetrokken. De voorstellen om de periode dat middeldure huurwoningen middelduur moeten blijven te verlengen van 20 naar 25 jaar en om in de verordening duidelijker op te schrijven dat Almeerders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang krijgen werden aangenomen. Dat gold ook voor het voorstel om in de verordening op te nemen dat verhuurders geen inkomenseisen aan potentiële huurders mogen stellen die hoger liggen dan 48 keer de maandhuur. Een voorstel om verhuurders te verplichten alle middeldure huurwoningen via één digitaal platform aan te bieden haalde geen meerderheid. De meeste raadsleden vonden dat je marktpartijen daar niet toe moet verplichten, en dat het amendement niet duidelijk maakte wie dat platform dan moest bekostigen en realiseren.

  • Amendement  : Verleng instandhoudingstermijn middeldure huurwoningen (23142.001) AANVAARD 25/18
  • Amendement: Voorrang voor Almeerders die een sociale huurwoning achterlaten (23142.002) AANVAARD 40/3
  • Amendement: Maximeren inkomenseis middenhuur (23142.003) AANVAARD 25/18
  • Amendement: Een centraal zoeksysteem voor middeldure huurwoningen (23142.004) VERWORPEN 15/28
  • Raadsvoorstel Verordening doelgroep middeldure huurwoningen Almere 2023 (23142) AANVAARD 37/6
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: wonen
Raadsnummer : 23142