Agendawijzer

Nieuwe huisvestingsverordening 2023

Raadsnummer: 23156

Geschreven op: 10-02-2023 | Laatst bewerkt op: 14-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van flatgebouwen in Almere Poort

Waarom een huisvestingsverordening?


Waar gaat het over?

U weet dat er een tekort aan woningen is, zeker aan sociale huurwoningen. Overigens niet alleen in Almere. Om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen die er zijn bij de juiste mensen terecht komen heeft Almere een Huisvestingsverordening. Hierin staan regels die helpen bepalen wie er voor een woning in aanmerking komt en in welke mate een situatie urgent is. 

De huidige verordening vervalt per 1 juli 2023. Als de gemeente sturing wil houden op de verdeling van woningen moet er vóór 1 juli een nieuwe verordening worden vastgesteld. Het college College = college van B&W en de raad spraken hier op 4 november 2022 al over. Met de uitkomsten van deze bespreking en die van gesprekken met externe partijen komt het college nu naar de raad. 

De Huisvestingsverordening is geen oplossing voor het woningtekort. Daarvoor moeten simpelweg meer woningen worden gebouwd. Nou ja, simpel..... Wel kunnen de kansen van bepaalde groepen om aan een woning te komen veranderen. Dit gaat dan wel weer ten koste van de slaagkansen van andere groepen. Dat zijn heel lastige afwegingen om te maken en daarom gaat de raad nu in gesprek met het college.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=uitgangspunten%20huisvestingsverordening


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

15 juni 2023 -De huisvestingsverordening uit 2019 vervalt op 1 juli 2023. Eerder dit jaar sprak de raad er al over, de raad kwam daarop met wijzigingsvoorstellen (moties/amendementen) en daarmee maakte het college een nieuwe concept-verordening. Maar er is wat meer tijd nodig om het wettelijk helemaal goed uit te werken. Daarom stelt het college voor om de verordening uit 2019 nog even te laten doorwerken. Dat doet ze door formeel een 'vierde wijziging' van de verordening voor te stellen. In de tweede helft van dit jaar komt er dan waarschijnlijk een nieuwe huisvestingsverordening.

Het onderwerp stond op de wegingstafel van 15 juni. De raad besloot dat er diezelfde avond over besloten kon worden, maar sprak wel zijn onvrede uit dat zo'n raadsvoorstel weer zo laat werd aangeboden.

  • Raadsvoorstel Vierde wijziging van de Huisvestingsverordening Almere 2019 (23156) AANVAARD 42/0

 

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: huisvesting, wonen
Raadsnummer : 23156 23040