Agendawijzer

Oosterwold, afvalwater fase 1a

Raadsnummer: rg228/2022

Geschreven op: 01-10-2022 | Laatst bewerkt op: 19-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Bouwgebied met rioolleidingbuizen

Komt er nu tóch gemeentelijke riolering in Oosterwold, wat heeft dat voor gevolgen voor de bewoners?


Waar gaat het over?

Op 7 juli 2022 kreeg de gemeenteraad een raadsbrief (Afvalwaterzorg Oosterwold, 5 juli 2022) waarin het college College = college van B&W aangeeft te hebben besloten tot het volledig rioleren van fase 1a van Oosterwold. Deze beslissing staat haaks op het Raadsvoorstel Krediet aanleg hoofdriolering Oosterwold, dat de raad op 9 december 2021 aannaam. De raad besloot toen enkel riolering te realiseren in de polderwegen en het al dan niet aansluiten over te laten aan de bewoners van fase 1a.

Het volledig rioleren van Oosterwold fase 1a heeft grote gevolgen voor de bewoners. De positieve kant is dat nu een einde komt aan jarenlange onzekerheid ten aanzien van het onvoldoende functioneren van IBA’s en dreigende boetes. De negatieve kant is dat een uniek karakter van Oosterwold verloren gaat en investeringen in geld, tijd en aandacht door bewoners voor niets blijken.

Het is best een ingewikkeld onderwerp. Daarom is de eerste bespreking een 'technische toelichting', waarin de raad zich met hulp van deskundigen eerst in de vraagstukken kan verdiepen. In dit geval is dat een jurist. De volgende carrouselronde is er wél het politieke gesprek.

Waarom praat de raad hierover?

De indieners van dit agendavoorstel willen met het college en de raad in gesprek over de redenen waarom riolering in Oosterwold Fase 1a wordt aangelegd en waarom die keuze niet eerder is gemaakt. Daarnaast hoort de initiatiefnemer graag van andere raadsleden of zij vinden dat zij tijdig, volledig en correct zijn geïnformeerd en betrokken. Ook vernemen de indieners graag van college en raad of het gewenst is dat anderen dan de gemeente Almere financieel bijdragen aan de realisatie van de riolering.

Waar vind ik de stukken?

In de zoekresultaten van documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=riolering

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

  • Motie: Ontwikkeling Oosterwold is een gezamenlijke Verantwoordelijkheid (RG-332/2022) AANVAARD 40/4
  • Motie: Motie van afkeuring (RG-341/2022) VERWORPEN 17/27
  • Motie: Motie van treurnis riolering Oosterwold (RG-345/2022) VERWORPEN 37/7