Agendawijzer

Oosterwold, bestemmingsplan 2022

Raadsnummer:

Geschreven op: 10-03-2022 | Laatst bewerkt op: 15-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Oosterwold, werken in de tuin

Het bestemmingsplan in Oosterwold is aan herziening toe. Het college College = college van B&W vraagt de raad om dit vast te stellen.

Waar gaat het over?

Dit onderwerp komt op de agenda maar er is nog geen vergaderdatum vastgesteld.
 


Waar praat de raad over?

 
Naar aanleiding van de evaluatie over project Oosterwold, wil de gemeente het Chw bestemmingsplan Oosterwold uit 2016 op onderdelen herzien. Bovendien gelden er voor het gebied diverse ruimtelijke plannen en regels die ook in het herziene bestemmingsplan worden opgenomen zodat er straks één integraal plan is. In juli 2021 heeft het college over dat bestemmingsplan vergaderd. Vervolgens lag het zes weken ter inzage. Daarop kwamen 145 reacties waardoor de gemeente de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan aangepast heeft. Het college vraagt de raad om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


Waarom praat de raad hierover?

 
Het vaststellen van bestemmingsplannen is een taak van de raad. In dit geval moet de raad een besluit te over: 1. de Reactienota zienswijzen; 2. de vaststelling van het bestemmingsplan; 3. de vraag of er een exploitatieplan moet worden vastgesteld; 4. het verzoek aan Gedeputeerde Staten van Flevoland om het bestemmingsplan eerder bekend te mogen maken (dan pas zes weken na de vaststelling).


Waar vind ik de stukken?

De stukken komen online te staan zodra het onderwerp is geagendeerd.

Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.