Agendawijzer

Oosterwold-Nobelhorst bosstrook

Raadsnummer: 23110

Geschreven op: 13-04-2023 | Laatst bewerkt op: 04-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van rijpe vlierbessen

Kan een bosstrook in Oosterwol/Nobelhorst behouden blijven door naar andere oplossingen te kijken. En: hoe kunnen inwoners meer een rol krijgen?


Waar gaat het over?

Er zijn plannen om de Grote Denkersdreef door te trekken in de richting van het oosten (richting Amersfoort). Deze weg moet dan worden aangelegd door een bosstrook die door Nobelhorst en Oosterwold loopt. De gemeente liet de bewoners daar weten dat ze niet veel participatie nodig vinden. Maar er zijn natuurlijk betrokkenen die het geen goed idee vinden om het groen te kappen.

Een aantal raadsleden wil erover praten met raad en college College = college van B&W . Want zij vinden dat het niet vanzelfsprekend is om precies op die plek een weg aan te leggen. Misschien is er een andere oplossing die minder ten koste van het groen gaat. Ook vinden ze het vreemd dat de bewoners niet de gelegenheid krijgen mee te praten over de plannen in hun eigen woonomgeving. Ze vinden dat juist in Oosterwold zo'n participatieproces heel goed geprobeerd kan worden.

Waarom praat de raad hierover?

Als raadsleden vinden dat iets in de stad beter kan, hebben ze alle recht daar actie op te ondernemen. Een agendering is een prima raadsinstrument om tot een goed gesprek over de kwestie te komen. En het voordeel is dat dat in de openbaarheid gebeurt, zodat inwoners al meteen bij de eerste agendering (!) een bijdrage kunnen leveren door in te spreken.

Inspreken?

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=oosterwold%20bosstrook&sort=date_desc

Of lees meteen het agendavoorstel: https://almere.notubiz.nl/document/12592806/1/AV+PvdD+Bosstrook+Oosterwold+PvdD+GL+PvdA


 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Tijdens deze vervolgbespreking stonden twee onderwerpen centraal: de beloofde uitwerking van zeven scenario’s en de participatie rondom deze ontwikkeling.

De raadsleden zijn blij dat de wethouder zeven scenario’s uitwerkt en met de raad zal delen. Dit gebeurt voor het einde van het jaar. In deze scenario’s komen ook opties voor openbaar vervoer aan bod. Kortom, het college is aan zet en de raad wacht de informatie af.

Over participatie werd nog het nodige gezegd. Want worden omwonenden wel voldoende betrokken? De portefeuillehouder legde uit dat bewoners input kunnen geven wanneer het besluit over de weg eenmaal is genomen. Ze hebben dus geen invloed op wáár de weg komt, maar wel op hóé deze eruit moet zien. Daarbij erkende hij wel dat de gemeente hier onvoldoende over communiceerde. Dat is dus een punt van aandacht.

Uiteindelijk beslist de raad. En daar is uiteraard wel ruimte voor bewoners om in te spreken en invloed uit te oefenen. Maar eerst is het wachten op de zeven scenario’s. Daarom is het onderwerp voor nu voldoende besproken.