Agendawijzer

Plenaire vergadering 13 juli 2023

Raadsnummer:

Geschreven op: 11-07-2023 | Laatst bewerkt op: 14-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Opgestoken hand ten teken van het voor stemmen

De agenda en besluiten voor de 13e.

Waar gaat het over?

Er waren 43 raadsleden aanwezig.

De heer de Kuster bracht de raad op de hoogte van de vorderingen van de voorbereidingscommissie onderzoek Floriade. Er zijn zo'n 60 interviews afgenomen, veel stukken verzameld en gelezen. Het conceptrapport is in de maak. Naar verwachting kan de commissie in oktober een advies aan de raad uitbrengen om over te praten.

Agenda van de plenaire vergadering

  Foto van een inspreker en petitionaris in de raadzaal van Almere

Foto van petitionaris met vice-voorzitter van de raad

Aanbieden petitie "Tegel voor de ijscoman" door de heer M. Guida aan de vice-voorzitter van de raad.

Aanbieden petitie "Inkopen zorgtrajecten hoogbegaafdheid Palet Flevoland in Almere" door mevrouw Kemperman aan de vice-voorzitter van de raad.

Beide petities werden kort door de indieners toegelicht en daarna door de heer Boutkan namens de raad in dank aanvaard.

 

 

 

 

Besluiten

Bij aanvang van de vergadering stelt de raad vast over welke onderwerpen gestemd kan worden. Hieronder de lijst.

 • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd: Betrek raad (vroegtijdig) bij vaststellen ‘Actieplan tegen discriminatie’ (23117) VERWORPEN 8/35
 • Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Gebiedsontwikkelingen Almere 2023 / Programmeringsrapportage Complete Stad 2023 (23149) AANVAARD 43/0

 • Amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. : Verhoog ambitie groene omgeving (23128.001) AANVAARD 28/15
 • Amendement: Welstand (23128.003) AANVAARD 32/11
 • Amendement: Broedplaatsen voor starters, culturele ondernemers en lokale kunstenaars (23128.004) VERWORPEN 20/23
 • Motie: Vernieuw brug Overheen (23128.002) VERWORPEN 12/31
 • Motie: Welstand (23128.005) AANVAARD 27/16
 • Raadsvoorstel Gebiedsvisie De paal (23128) AANVAARD 43/0

 • Motie vreemd: McDon't in Oosterwold (23125) Vier raadsleden die in Oosterwold wonen stemmen niet mee, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. VERWORPEN 14/25
 • Motie vreemd: Prestatieafspraken met woningcorporaties over vocht- en schimmelklachten (23119) AANVAARD 39/3

 • Motie: Maak Verantwoording concreet (23157.001) AANVAARD 41/2
 • Raadsvoorstel Programmarekening 2022 (23157) AANVAARD 40/3

 • Motie vreemd: Hanging baskets in het stadscentrum (23129) VERWORPEN 16/27

 • Motie vreemd: Rapportageplicht giften en vergoedingen bijstandsgerechtigden (23131) AANVAARD 36/7
 • Motie vreemd: Ademruimte voor bijstandsgerechtigden (23132) AANVAARD 36/7
 • Motie vreemd: Informatievoorziening giftendrempel (23133) AANVAARD 42/1

 • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening Veiligheidszone-hoogspanningsleiding (23172 AANVAARD 43/0
 • Motie vreemd: Input MRA agenda '24-'28 (23190) AANVAARD 39/4
 • Raadsvoorstel Benoeming lid voorbereidingscommissie onderzoek Floriade (23195) AANVAARD 43/0

Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: plenair, Politieke Markt
Raadsnummer :