Agendawijzer

Plenaire vergadering 15 juni 2023

Raadsnummer: 23165

Geschreven op: 15-06-2023 | Laatst bewerkt op: 04-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Een raadslid debatteert in de raadzaal

Er waren 42 raadsleden aanwezig.

Waar gaat het over?

De plenaire vergadering begon ermee dat de voorzitter kort memoreerde aan voormalig fractieassistent Irene Joosse die eerder deze week overleed. De raad stond een minuut stil.

Daarna diende een raadslid een ordevoorstel in om een extra motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd (23165) aan de stemming toe te voegen (hij staat als laatste op de lijst hieronder. Het ordevoorstel werd aanvaard 22/20.

Daarna sprak wethouder Ahles kort over de Programmarekening 2022, alvorens hij deze aan de vice-voorzitter van de raad aanbood.

De raad besloot daarna een debat te voeren over een door de raad zelf voorgestelde motie "Aanvalsplan woningbouw" (23077.011). De stelling van de aanvrager van het debat is dat de gemeente permanent (dus doorlopend en niet tijdelijk) moet stimuleren dat er meer sociale huurwoningen komen. De uitdager was de heer Eric Theunissen en de opponent was de heer Jurgen Morgenstond. Daarna mengden zich veel andere raadsleden in het gesprek. Met 58.000 woningzoekers in de stad voelt de raad de noodzaak dat er wat gebeurt. De aard van een debat is uiteraard politiek. Het was een lang debat met veel deelnemers. We kunnen rapporteren dat de raad het er volledig over eens is dat er zo snel mogelijk meer woningen moeten komen voor Almeerders. En dat in alle soorten en maten. Het gesprek ging daarom vooral over welke aanpak de beste is. Wilt u de standpunten van de raadsleden weten, kijk de uitzending dan terug.

Omdat daarna veel besluiten moesten worden genomen, met daarbij de nodige stemverklaringen, werd het een latertje. Rond 00.20 sloot de vergadering.

Besluiten

 • Motie: Uitzoomen locaties buitenzwembad (23094.001) VERWORPEN 12/30
 • Motie: Onderzoekslocaties Buitenzwembad (23094.002) VERWORPEN 9/33
 • Amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. : Schrap onderzoekslocatie Spanningsveld (23094.003) AANVAARD 30/12
 • Amendement: Onderzoek variant 3+ (23094.004) VERWORPEN 20/22
 • Raadsvoorstel Onderzoek Buitenzwembad (23094) AANVAARD 30/12

 • Amendement: Almere spreekt zich niet uit over niet-Almeers grondgebied (23075.001) VERWORPEN 18/24
 • Motie: Geen kazerne op akkerbouwgrond van hoge kwaliteit (23075.002) VERWORPEN 14/28
 • Motie: Sluiting Lelystad Airport en groei treinverkeer is winst voor Flevoland (23075.003) VERWORPEN 11/31
 • Raadsvoorstel Strategische Agenda Flevoland ‘Over de brug komen’ (23075) AANVAARD 32/10

 • Amendement: Geen tijdelijke woningbouw aan bedrijventerrein de Binderij (23077.001) AANVAARD 35/7
 • Amendement Oosterwold Midden toevoegen als extra tijdelijke locatie voor flexwoningen (23077.002) Door het aanvaarden van amendement 23077.001 hoeft over dit amendement niet meer gestemd te worden.
 • Amendement: Weerwater Zuidoever toevoegen als extra tijdelijke locatie voor flexwoningen (23077.003) VERWORPEN 14/28
 • Amendement: Oosterwold Zuid toevoegen als extra tijdelijke locatie voor flexwoningen (23077.004) Eén raadslid onthield zich van stemming. VERWORPEN 14/27
 • Amendement: Reservering Stichtselijn toevoegen als extra tijdelijke locatie voor flexwoningen (23077.005) VERWORPEN 10/32
 • Amendement: Odeonpark toevoegen als extra tijdelijke locatie voor flexwoningen (23077.006) VERWORPEN 14/28
 • Amendement: Aantal tijdelijke woningen per locatie (23077.007) VERWORPEN 14/28
 • Amendement: Te realiseren aantal tijdelijke woningen (23077.008) VERWORPEN 14/28
 • Motie: Geef inzicht in waarderingen van locaties (23077.009) VERWORPEN 7/35
 • Motie: Wees goed voorbereid op realisatie meer flexwoningbouw (23077.010) VERWORPEN 1/41
 • Motie: Aanvalsplan woningbouw (23077.011) AANVAARD 33/9
 • Motie: Bouw meer sociale huurwoningen (23077.013) VERWORPEN 12/30
 • Motie: versnel bouw sociale huurwoningen (23077.014) AANVAARD 32/10
 • Motie: Overleg met Rijk over Odeonveld (23077.015). De stemmen staken. 21/21 De motie komt volgende keer opnieuw in stemming.
 • Motie: Denk aan de buurt bij inbreiden (23077.016) AANVAARD 38/4
 • Motie: Voorkom concentratie: bevorder diversiteit en sociale cohesie bij nieuwbouwprojecten (23077.017) VERWORPEN 12/30
 • Raadsvoorstel Tijdelijke locaties voor 600 flexwoningen (23077). Ondanks dat bij motie 015 de stemmen staakten wilde de raad over het raadsvoorstel wel vandaag stemmen. AANVAARD 41/1

 • Motie: Laat alle Almeerse nieuwbouwprojecten – dus ook Kustzone Haven – bijdragen aan oplossen woningnood (23124.001) VERWORPEN 11/31
 • Amendement: Meerkosten nascheiding van plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) uit restafval (23076.001) VERWORPEN 8/34
 • Amendement: Maak kosten en opbrengsten in keten van afvalstromen inzichtelijk (23076.002) VERWORPEN 13/29
 • Motie: Transitieplan naar de raad (23076.003) 16/26
 • Raadsvoorstel Meerkosten nascheiding van plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) uit restafval (23076) AANVAARD 34/8

 • Raadsvoorstel Benoeming plv. Directeur Rekenkamer Almere (23152) AANVAARD 42/0
 • Raadsvoorstel Benoeming kascommissie (23153) AANVAARD 42/0
 • Raadsvoorstel Vierde wijziging van de Huisvestingsverordening Almere 2019 (23156) AANVAARD 42/0
 • Amendement: Teveel op uitvoering (23111.001) Vier raadsleden stemden hierover niet mee. AANVAARD 33/5
 • Raadsvoorstel Veiligheidsregio Flevoland: oprichting en deelname in landelijke Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s (23135) AANVAARD 42/0
 • Motie vreemd: De gemeenteraad feliciteert Almere City FC met het promoveren naar de Eredivisie (23165) Over de motie werd nog kort gesproken. Heel de raad is trots op de voetbalclub, maar de motie roept tot méér dan dat op: namelijk dat het college College = college van B&W iets gaat doen wat het al doet. De portefeuillehouder sport en de portefeuillehouder veiligheid vertelden dat de gemeente al met gesprekken en onderzoeken is begonnen. De motie verandert daar niets aan. De indiener trok de motie daarop in.

Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: Politieke Markt, raadsbesluiten
Raadsnummer : 23165