Agendawijzer

Plenaire vergadering 20 juli 2023

Raadsnummer:

Geschreven op: 20-07-2023 | Laatst bewerkt op: 21-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van raadsleden die stemmen

De agenda en besluiten van de 20e.

Waar gaat het over?

Er waren 43 raadsleden aanwezig.

 • Aanbieden petitie 'Geef Almere een klimaatberaad" door de heer Eric Oosterom aan de vicevoorzitter van de raad.

Voor de stemmingen begonnen, gaf de griffier een presentatie van de werkstatistieken van de raad. Hoeveel agenderingen, moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. , amendementen enzovoort. Dat is een boeiend bewijs van het vele werk van uw raad. De griffier geeft op de presentatie een mondelinge toelichting, die veel verduidelijkt. Wij raden u daarom aan deze uitzending terug te kijken.

Besluiten

 • Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. : Onafhankelijk advies over situatie Watersportvereniging Noorderplassen-West en restaurant De Kapitein (23170.001) AANVAARD 43/0
 • Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark nabij de Trekweg, A6 te Almere (23147) AANVAARD 33/10
 • Motie vreemd: Almere Pampus (23168) AANVAARD 26/17
 • Amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. : Verleng instandhoudingstermijn middeldure huurwoningen (23142.001) AANVAARD 25/18
 • Amendement: Voorrang voor Almeerders die een sociale huurwoning achterlaten (23142.002) AANVAARD 40/3
 • Amendement: Maximeren inkomenseis middenhuur (23142.003) AANVAARD 25/18
 • Amendement: Een centraal zoeksysteem voor middeldure huurwoningen (23142.004) VERWORPEN 15/28
 • Raadsvoorstel Verordening doelgroep middeldure huurwoningen Almere 2023 (23142) AANVAARD 37/6
 • Motie vreemd: Stadsdialoog ‘Almere, achter de komma’, gesprekken over Slavernijverleden (23175) 27/16
 • Raadsvoorstel Werkbudget taskforce huisvesting vergunninghouders (23179) AANVAARD 35/8
 • Raadsvoorstel Tweede financiële kwartaalrapportage 2023 (23198) AANVAARD 42/1
 • Raadsvoorstel Resultaatbestemming 2022 en 1e en 2e Begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek (23206) AANVAARD 43/0
 • Raadsvoorstel Verzoek Wet open overheid Omroep Flevoland (23208) AANVAARD 43/0

Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: Politieke Markt
Raadsnummer :