Agendawijzer

Rapport gronduitgifte - akro-rapport

Raadsnummer: 23144

Geschreven op: 25-11-2022 | Laatst bewerkt op: 15-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Uitbordje met school op de achtergrond

Hebben Almeerse projectontwikkelaars wel voldoende kansen in hun eigen stad?

Waar gaat het over?

Ontwikkelaars uit Almere hebben in de vorige raadsperiode zorgen geuit richting de raad over de manier waarop grond voor woningbouw wordt uitgegeven in Almere en de kansen die hen worden geboden om woningen te bouwen. Door de aantrekkende woningmarkt is het aantal gegadigden voor woningbouw sterk toegenomen. Daardoor zijn de zorgen alleen maar groter geworden. Naar aanleiding van deze aanhoudende signalen is door de raad en het college College = college van B&W aan onderzoeksbureau Akro Consult gevraagd de gronduitgiftes in de periode 2015-2020 te onderzoeken. In dit agendavoorstel gaat het college in op de conclusies en aanbevelingen in hun eindrapportage en informeert het college de raad over hoe zij met de aanbevelingen aan de slag wil. ?

De ‘Rapportage onderzoek gronduitgiftes 2015-2020’ van Akro Consult is op 15 november jl. aan de raad aangeboden door de voor het onderzoek samengestelde begeleidingsgroep. De brief van de begeleidingsgroep met het onderzoeksrapport vind u in de documentwijzer.?

In het agendavoorstel van het college staan beknopt conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Maar het lezen van het hele rapport geeft uiteraard meer inzicht.

Waar vind ik de stukken?

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=akro-rapport%20gronduitgifte


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

13 juli 2023 - Omdat dit voorstel vooral over het proces gaat, was er niet zo veel dat om inhoudelijke bespreking vroeg. Het college wil de raad voortaan betrekken bij de voorwaarden voor gronduitgifte voor verschillende gebiedsontwikkelingen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de gemeentelijke ambities op gebieden als programmering, duurzaamheid, beeldkwaliteit, identiteit en dergelijke. Het college stelt voor die vast te leggen in wat ze noemen 'een voorwaardenkader'. Zo'n kader is een afbakening die zichtbaar maakt wat wel en niet in zo'n gebied zou moeten kunnen. De raad krijgt dan voortaan het kader aangeboden als er plannen komen waar hij een beslissing over moet nemen. Alle raadsleden vonden dit een goed idee.

De vragen aan het college gingen verder vooral over hoe het college andere aanbevelingen uit het gronduitgifte-onderzoek oppakt. In het agendavoorstel (pagina 4) staat een planning wanneer het college de raad daar verder over informeert.

Voor nu is dit onderwerp voldoende besproken.