Agendawijzer

Uitbreiding begraafplaatscapaciteit

Raadsnummer: 23178

Geschreven op: 30-06-2023 | Laatst bewerkt op: 22-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van begraafplaats Kruidenwijk

Almere heeft meer ruimte voor begraafplaatsen nodig.


Waar gaat het over?

Eerder stemde de raad in met de uitgangspunten voor nieuw beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. voor begraafplaatsen. In lijn hiermee stelt het college College = college van B&W nu een aantal ontwikkelingen voor. Allereerst om de bestaande islamitische begraafplaats uit te breiden. Daarnaast moet in Oosterwold een nieuwe islamitische begraafplaats komen. Ook stelt het college voor om te zoeken naar een geschikte locatie voor extra begraafcapaciteit. Tot slot wil het college doorgaan met het onderzoek naar het aanleggen van een natuurbegraafplaats.

Waarom praat de raad hierover?

Raadsvoorstellen worden door de raad beoordeeld. Pas daarna mag het college verder met de uitvoering van de voorgestelde plannen.

Waar vind ik de stukken?

U vindt de stukken in de documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=begraafplaatscapaciteit


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

28 september 2023 - plenair, besluit.

  • Amendement : Zet zoektocht naar natuurbegraafplaats voort (23178.001) Een raadslid verlaat de zaal om de indruk van belangenverstrengeling te vermijden. Hij stemt hierbij niet mee. VERWORPEN 20/23
  • Raadsvoorstel Uitbreiding begraafplaatscapaciteit (23178) Een raadslid heeft de zaal verlaten om de indruk van belangenverstrengeling te vermijden. Hij stemt hierbij niet mee. AANVAARD 38/5
Vergelijkbare artikelen