Agendawijzer

25-11-2022

Welstandscommissie

Raadsleden maken kennis met een kandidaat voor een bestuursfunctie

Wat past in het straatbeeld en wat niet?

Een voorstel voor de benoeming van een nieuwe voorzitter.

1 december - Op donderdagmiddag kwamen enkele raadsleden bijeen met de beoogde nieuwe voorzitter van de Welstandscommissie. Het was een geanimeerde kennismaking. En het stemde de raad tevreden dat de nieuwe voorzitter graag jaarlijks met de raad wil bijpraten over het werk van de commissie.

Later op de avond werd de benoeming bij acclamatie goedgekeurd; iedereen was voor.

Waar gaat het over?

De hele titel luidt: Raadsvoorstel 'Benoeming voorzitter van de Commissie welstand en erfgoed en de monumentencommissie'.

In Almere adviseren de Commissie welstand en erfgoed en de monumentencommissie over bouwplannen aan de hand van de criteria in de Welstandsnota 2018 en de monumentenverordening. De monumentencommissie wordt gevormd door de leden van de Commissie welstand en erfgoed en in de praktijk wordt daarom over hen ook gesproken van de Commissie welstand en erfgoed. De Commissie welstand en erfgoed is een onafhankelijke commissie en bestaat uit tenminste een voorzitter en vier andere leden.

De voorzitter en leden kunnen voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd. Op dit moment bestaat de Commissie welstand en erfgoed uit vijf leden. De maximale zittingstermijn van de voorzitter, de heer Ten Brinke, verstreek op 1 juli 2020. Aan de raad wordt voorgesteld hem eervol ontslag te verlenen. Verder wordt aan de raad voorgesteld de heer De Haan per 1 december 2022 te benoemen als nieuwe voorzitter.  ?De raad moet besluiten over de aanstelling van de leden van de commissie. Gezien de aard van het voorstel stelt het presidium voor deze via besluitrijp meteen door te geleiden naar besluitvorming later vanavond.

Waar vind ik de stukken?

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=welstandscommissie&sort=date_desc

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: