Agendawijzer

Aanvalsplan Armoede

Geschreven op: 26-01-2023 | Laatst bewerkt op: 22-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van man die zijn lege broekzakken toont

2 februari, met een aanvalsplan komt er extra focus en snelheid in de aanpak van armoede.

21 september - Moeten voor alle mensen in de schuldsanering dezelfde regels gelden? Die vraag stond centraal bij de bespreking van de motie. Sinds 1 juli 2023 gelden nieuwe regels. Die pakken in het voordeel uit van nieuwe instromers. Maar die nieuwe regels toepassen op mensen die al langer in de schuldsanering zitten, kost geld.

De portefeuillehouder vond het geen verstandige motie. Bij iedere compensatie creëer je weer ergens anders ongelijkheid. Daarvoor moet je waken. Veel raadsleden hadden dezelfde twijfels. Daarom besloten de indieners om hun motie in te trekken.

Waar gaat het over?

De raad heeft in 2022 een beleidsplan voor armoede, schulden en participatie vastgesteld. Hierin zijn de ambities, uitgangspunten en doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd. Het aanvalsplan geeft geeft hier extra focus en snelheid aan.

Steeds meer Almeerders maken zich zorgen om hun financiële situatie. Naar verwachting neemt dit aantal, mede door de gestegen energiekosten en hoge inflatie, verder toe. Veel mensen vinden het moeilijk om erover te praten én ze weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp. De gemeente bedacht daarom een aanvalsplan. Met behulp hiervan kan er gericht actie worden genomen om te voorkomen dat mensen door hun financiële situatie buitenspel komen te staan. In het voorstel benadrukt het college College = college van B&W dat dit plan een startpunt is, het is niet in beton gegoten en er kan flexibel worden ingespeeld op wat nodig is. Maar het allerbelangrijkste is dat het niet alleen een plan is van de gemeente. Ook de raad, maatschappelijke partners, noodhulporganisaties en bedrijven moeten meewerken. In de stad worden namelijk al mooie initiatieven uitgevoerd. Met het aanvalsplan worden kennis, steun en solidariteit met elkaar verbonden en ondersteund.

Om het overzichtelijk te houden bestaat het aanvalsplan uit vier actielijnen: Dienstverlening, Inkomensregelingen en voedselhulp, Energie en Werk en werkgevers. Bij elke lijn worden acties beschreven. Sommige worden deels al uitgevoerd, worden dit jaar opgepakt of liggen klaar op de plank. Het college wil van de raad weten welke keuzes zij willen maken en welke acties wel of geen prioriteit hebben.

Waarom praat de raad hierover?

De raad vertegenwoordigt de inwoners. Hij neemt niet alleen besluiten over plannen daarvoor, maar controleert het college ook of die de goede dingen doet en de dingen ook goed doet. Op elk moment kan de raad een onderwerp op de agenda zetten als hij dat voor de stad van belang vindt.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=aanvalsplan&filters=year:FILTER%231(2023)

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: armoede, energie
Raadsnummer : 23188 23026