Agendawijzer

Woonlastenfonds

Geschreven op: 19-07-2023 | Laatst bewerkt op: 19-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van flatgebouwen in Almere Poort

Voor bewoners in een wat duurdere sociale huurwoning is er speciale financiële ondersteuning.

28 september 2023 - Plenair, besluit.

  • Raadsvoorstel Verordening Woonlastenfonds 2023 (23216) AANVAARD 44/0

Waar gaat het over?

Het Woonlastenfonds bestaat al sinds 1997. Het is bedoeld voor inwoners die langdurig weinig inkomen hebben en die in een wat duurdere sociale huurwoning wonen. Zij krijgen namelijk minder huurtoeslag van het Rijk. Dat is gedaan om ze te stimuleren naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. Alleen: die zijn er helemaal niet. Om nu te voorkomen dat die groep mensen in financiële nood komen, besloot de Raad van Almere al in 1997 dat de gemeente de korting op hun huurtoeslag vergoed. In 2012 werd die regeling enigszins aangepast en nu in 2023, is een nieuwe aanpassing wenselijk.

Waar het nu precies om gaat staat in het raadsvoorstel en in de voorgestelde verordering zelf. Maar de redactie van de website vindt dat deze documenten juist voor deze groep inwoners niet erg gemakkelijk te lezen en ook niet gemakkelijk te begrijpen zijn. Niettemin bevelen wij aan dat u het probeert. Wij durven u echter sowieso te verzekeren dat de raadsleden de belangen van deze groep inwoners goed zullen behartigen.

Dat moet ook nog een beetje snel, want de verordening moet op 1 oktober 2023 ingaan. Helaas is het voorstel pas op 11 juli 2023 door het college College = college van B&W aan de raad gestuurd en start het zomerreces op 23 juli. De raad komt op 21 september weer bijeen en heeft dan dus maar twee weken voor bespreking en besluit. Krapjes.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeente kan goede dingen bedenken, maar de raad moet erover besluiten.

Waar vind ik de stukken?

Zoekt u specifiek deze agendering, gebruik dan het raadsnummer als zoekterm: 23216. Maar in onze documentwijzer is veel meer te vinden: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=woonlastenfonds.

 

 

 
Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Werk en inkomen
Tags: armoede
Raadsnummer : 23216