Agendawijzer

Actieprogramma divers en inclusief

Raadsnummer: 23228

Geschreven op: 13-09-2023 | Laatst bewerkt op: 03-11-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van het stadhuis van Almere gezien vanaf het stadhuisplein

Almere is van ons allemaal. Dat is de theorie. We moeten eraan werken dat het ook echt zo is.


Waar gaat het over?

Almere is van ons allemaal. Alleen: wie is/zijn 'allemaal'? In de dagelijks werkelijkheid kan of mag niet iedereen in gelijke mate 'meedoen'. Racisme, uitsluiting en discriminatie komen nog overal voor. Almere is daarin niet anders dan andere steden, maar wil met een actieprogramma wel verbeteringen proberen aan te brengen. 

In het actieprogramma zijn vier hoofdlijnen bij elkaar gebracht.

  • De Antidiscriminatieagenda focust op het voorkomen en bestrijden van discriminatie in brede zin. Deze agenda overlapt deels met de Regenboogagenda en de Inclusieagenda, maar richt zich naast de LHBTQIA+ doelgroep en inwoners met een beperking ook op discriminatie op andere gronden en terreinen.
  • De Regenboogagenda zet in op acties gerelateerd aan de LHBTQIA+ doelgroep. Hierbij ligt de focus op zichtbaarheid, bewustwording en acceptatie. Denk hierbij aan een jaarlijkse Winterpride of aan activiteiten op Coming Out dag.
  • De Inclusieagenda, op basis van het VN-verdrag Handicap, blijven we samen met partners verder brengen en richt zich op het verbeteren van de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een zichtbare of niet zichtbare beperking.
  • Naast deze agenda's werken wij in deze periode toe naar een Diversiteitspact, zal een jaarlijkse Diversiteitsdag ‘Connecting People’ plaatsvinden en ondersteunen wij activiteiten van diversiteits- en inclusieambassadeurs.

Het Actieprogramma kent een planmatige, meerjarige en stap-voor-stap-aanpak. Die is mede ingegeven door het beschikbare geld en door de ervaring dat een aanpak de tijd nodig heeft. 

Waarom praat de raad hierover?

Het college College = college van B&W heeft het plan (laten) maken en wil van de volksvertegenwoordigers of de gemeente hiermee op de goede weg is.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=actieprogramma%20divers

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

9 november 2023 - Plenair, besluit.

  • Motie: Het thema inclusie meenemen in alle afwegingen (23228.001) VERWORPEN 12/32
  • Motie: Versterk de positie van diversiteit en inclusie ambassadeurs (23228.003) VERWORPEN 10/34
  • Motie: Diversiteit ook in leidinggevende functies (23228.004) VERWORPEN 10/34
  • Motie: Verbeterde toegankelijkheid met leenhulpmiddelen in het Stadscentrum (23228.006) VERWORPEN 10/34
  • Motie: Ondernemers inclusieprijs Almere (23228.009) VERWORPEN 13/31
  • Motie: Hanky Panky Shanghai uit klaslokalen verbannen (23228.010) VERWORPEN 13/31
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Inclusiviteit, diversiteit en integratie
Tags: inclusiviteit
Raadsnummer : 23228