Agendawijzer

Raad bij actieplan discriminatie

Geschreven op: 17-05-2023 | Laatst bewerkt op: 04-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van spelpionnen

Kan de raad meepraten over het actieplan discriminatie van de gemeente?

13 juli 20230 - Plenaire vergadering, besluit:

  • Motie vreemd: Betrek raad (vroegtijdig) bij vaststellen ‘Actieplan tegen discriminatie’ (23117) VERWORPEN 8/35

Waar gaat het over?

Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2023 zei het college College = college van B&W dat ze een lokaal actieplan tegen discriminatie wil gaan maken. Ook wil ze een actieprogramma inclusie en diversiteit aanbieden.

Een raadslid vreest dat de raad dat actieprogramma alleen ter informatie krijgt aangeboden en er (dus) niet over kan meepraten. Hij vindt dat discriminatie en racisme zo belangrijk zijn dat de raad hier inbreng op moet kunnen leveren. Hij stelt voor om het college te vragen eerst aan de raad te vragen wat hij hiermee wil en pas daarna een nieuw plan voor te stellen.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid stelt het met een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. voor, de raad kan erover praten voordat er een stemming over komt.

Waar vind ik de stukken?

Lees de motie vreemd.

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Inclusiviteit, diversiteit en integratie
Tags: inclusiviteit
Raadsnummer : 23117