Agendawijzer

Inclusieparagraaf

Raadsnummer: rg247/2022

Geschreven op: 11-10-2022 | Laatst bewerkt op: 09-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Rolstoel met vrolijk wiel

Almere wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Is het een idee om bij alle beleids- en bestemmingsplannen een paragraaf over inclusie op te nemen?

Waar gaat het over?

De Nederlandse Rijksoverheid stemde in met het VN-verdrag Handicap (2016). Almere draagt uit dat zij daar als stad een bijdrage aan wil leveren voor haar inwoners. En in het coalitieakkoord staan de nodige zinnen die die intentie onderschrijven. Een raadslid stelt in een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd voor om het college College = college van B&W op te roepen om in álle beleidsstukken en bestemmingsplannen een inclusieparagraaf toe te voegen. Daardoor is in al die plannen meteen te lezen hoe die bijdragen aan inclusie - dus dat iedereen kan meedoen - en welke keuzes daarbij zijn gemaakt.
Deze motie wordt nu eerst besproken. De indiener besluit na afloop van de vergadering zelf of hij/zij wil dat er ook een besluit over wordt genomen.

Waarom praat de raad hierover?

Een motie vreemd is afkomstig uit de raad en komt dus voor bespreking in aanmerking.

Waar vind ik de stukken?

In de zoekresultaten van de documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=inclusieparagraaf

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Het uitgangspunt is: Almere is een diverse stad en alle inwoners moeten mee kunnen doen aan de samenleving. Inclusiviteit heet dat en dat betekent dat er ook rekening wordt gehouden met de positie van mensen met een handicap. Bijvoorbeeld bij de inrichting van de openbare ruimte. Een raadslid wil dit bewustzijn vergroten en stelt daarom via een motie voor dat in alle beleids- en bestemmingsplannen een inclusieparagraaf wordt opgenomen.

Het idee kon in algemene zin op sympathie rekenen van de raad, maar ook waren er vragen over de uitvoerbaarheid. In reactie hierop gaf de wethouder aan dat een inclusieparagraaf in een bestemmingsplan niet erg zinvol is, omdat zo'n plan in grote lijnen beschrijft waar een weg is, of een stuk groen. Daarentegen leent bijvoorbeeld een onderhoudsplan zich wel voor zo’n paragraaf, omdat het dan echt gaat om de praktische uitvoering zoals hoe breed een stoep moet zijn. Kortom, het idee is goed, maar het kan per beleidsstuk of plan verschillen of het kan worden toegepast. Daarom deed de wethouder de handreiking om er samen met de raad naar te gaan kijken. Voor de indiener van de motie was dit voldoende om dit af te wachten en de motie nu niet in stemming te laten brengen.

Daarmee is dit onderwerp voldoende besproken.

Artikel delen: