Agendawijzer

Bijstandsgerechtigden helpen

Raadsnummer: 23131

Geschreven op: 31-05-2023 | Laatst bewerkt op: 07-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van ordner met rekeningen en een stempel

Drie ideeën om het voor bijstandsgerechtigden wat gemakkelijker te maken.


Waar gaat het over?

Enkele raadsleden willen bijstandsgerechtigden extra hulp bieden. Daarvoor bedachten ze drie instrumenten: maak het minder lastig om te rapporteren over schenkingen, geef financiële ademruimte en verhoog de giftendrempel.

Rapportageplicht 23131
Inwoners die bijstand ontvangen, moeten nu alle giften en vergoedingen die ze van anderen krijgen (en die bestemd zijn voor het algemene levensonderhoud) rapporteren aan de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Almere. Dat is een door het Rijk vastgestelde handelswijze. De gedachte is dat als ze geld krijgen van anderen, dan hoeft de gemeenschap er niet voor te betalen. Maar er is een grens. Als het om weinig geld gaat, behouden ze gewoon hun bijstandsuitkering. Die grens heet 'giftendrempel', landelijk is dat 1.200 euro. In sommige gemeenten is de drempel hoger.  Op dit moment moeten de bijstandsgerechtigden alle giften rapporteren. Ook al zijn die bij elkaar opgeteld jaarlijks minder dan 1.200 euro. Dat kost hen niet alleen veel tijd, maar geeft de mensen ook veel zorgen en stress. Het voorstel is om die rapportageplicht te veranderen. Alleen als bijstandsgerechtigden méér ontvangen dan het drempelbedrag moeten ze dat melden.

Ademruimte 23132
Bijstandsgerechtigden krijgen een uitkering van de gemeente, omdat ze zelf onvoldoende inkomen hebben om van rond te komen. Ze moeten aan de gemeente melden als ze van anderen extra geld binnenkrijgen. Want als ze een ander inkomen hebben, hoeven ze geen uitkering meer te krijgen. Maar dat is alleen het geval als het jaarlijks méér is dan 1.200 euro. Zolang het eronder blijft heeft het géén gevolgen voor de hoogte van hun uitkering. Dat bedrag van 1.200 euro wordt de giftendrempel genoemd en het is een landelijk vastgesteld bedrag. Maar gemeentes mogen de hoogte wel zelf verhogen. Door het bedrag te verhogen kunnen inwoners iets meer geholpen worden door familie, vrienden of hulporganisaties, zonder dat ze dat in hun uitkering merken. Zo kan de gemeenten hen enige ademruimte bieden in de huidige dure tijd. De motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. roept op om de giftendrempel in Almere te verhogen naar 1.800 euro.

Giftendrempel informatie 23133
Het viel een raadslid op de website van de gemeente Almere inwoners niet erg helpt om te weten (en te begrijpen) wat ze moeten doen als ze naast een bijstandsuitkering ook geld van anderen krijgen. De zoekopdracht 'giftendrempel' bijvoorbeeld, toont geen resultaat. Maar als een inwoner giften niet (goed) meldt, kan dat wel gevolgen hebben voor de uitkering en misschien tot financiële problemen leiden. Het raadslid vindt dat een goede informatievoorziening onmisbaar en denkt dat de gemeente Almere dat kan verbeteren. De motie vreemd roept op dat het college College = college van B&W ervoor zorgt dat de website van de gemeente wordt aangepast.

Waarom praat de raad hierover?

Een flinke groep raadsleden wil erover praten, dus dan komt het op de agenda.

Waar vind ik de stukken?

Met onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=bijstandsgerechtigden


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

13 juli 2023 -  Plenair, besluiten:

  • Motie vreemd: Rapportageplicht giften en vergoedingen bijstandsgerechtigden (23131) AANVAARD 36/7
  • Motie vreemd: Ademruimte voor bijstandsgerechtigden (23132) AANVAARD 36/7
  • Motie vreemd: Informatievoorziening giftendrempel (23133) AANVAARD 42/1

 

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: inkomen
Raadsnummer : 23131 23132 23133