Agendawijzer

Actualiteit 26 januari

Geschreven op: 27-01-2023 | Laatst bewerkt op: 27-01-2023 | Status onderwerp: afgerond

Geld uitgeven

Vragen over de cadeaukaart energie en de staking bij stadsreiniging.

20 juli 2023 - Aan de wegingstafel besloot de raad dat het voorstel direct door kon naar besluitvorming. Tijdens de plenaire vergadering stemde de raad unaniem in.

  • Raadsvoorstel Resultaatbestemming 2022 en 1e en 2e Begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek (23206) AANVAARD 43/0

Cadeaukaart energie besparen

De indiener van de cadeaukaart gaf aan sterk te twijfelen over de succesvolle uitvoering van de actie en noemt in de aanvraag enkele voorbeelden van inwoners die hiervan gebruik wilden maken. Het college College = college van B&W gaf aan van de incidenten op de hoogte te zijn en kwam met praktische verbeterpunten, waaronder bijvoorbeeld de verlenging van de aanvraagtermijn. Maar er moet goed naar gekeken worden. Daarom komt er nog dit voorjaar raadsbrief waarin het college meer duidelijkheid biedt.

Staking stadsreiniging

Begin deze week staakten medewerkers van stadsreiniging om een betere cao af te dwingen. Een aantal van de stakers kreeg tijdens deze acties niet doorbetaald. Een raadslid vroeg of het college zich niet wilde inspannen deze mensen alsnog te compenseren en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan te dringen snel tot een overeenkomst te komen. De wethouder zei geen mogelijkheden te zien om financiële steun te bieden. Maar wél om met de VNG in contact te treden.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Werk en inkomen
Tags: energie, inkomen
Raadsnummer : 23028, 23029