Agendawijzer

Centrum Almere 2040

Raadsnummer: 23141

Geschreven op: 31-05-2023 | Laatst bewerkt op: 13-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van terrasjes op Belfort Almere Stad

Een stadscentrum als warm kloppend hart van Almere. Hoe behouden we dat en hoe versterken we het?


Waar gaat het over?

Over het stadscentrum in 2040. Dat klinkt nogal ver weg, maar voor het denken over dit soort opgaven is veel tijd nodig. Bedenk bijvoorbeeld dat voor het huidige stadscentrum in 1994 plannen bedacht zijn, terwijl dat centrum pas in 2006 werd geopend.

Bij het verder ontwikkelen van het centrum wil de gemeente rekening houden met de opgaven van ‘vandaag, morgen en overmorgen’. Maar wat is de grootstedelijke opgave van overmorgen die nu van belang is voor de ontwikkeling van het centrum? Het college College = college van B&W wil dit met de raad verkennen en nodigde daarom een aantal sprekers uit om de raadsleden te informeren en inspireren. De sprekers leggen verbanden tussen opgaven en nationale ontwikkelingen van dit moment en de opgaven en de doorontwikkeling van Almere Centrum. Deze inzichten en verdiepende gesprekken geven hiermee inspiratie voor de vervolggesprekken over de doorontwikkeling van het centrum van Almere.

  • Stand van zaken ‘Werkagenda Centrum Almere 2040’ (10 minuten), Ivonne de Nood, projectdirecteur Werkagenda Centrum Almere 2040
  • Lezing ‘Binnenstedelijke ontwikkelingen, verdichtingsopgave’ (30 min, incl. vragen), Ivar Dirkmaat, ondernemer & voorzitter Ondernemersvereniging ‘Stadshart Almere’
  • Lezing ‘Mobiliteit als sleutel voor binnenstedelijke vraagstukken’ (30 min, incl. vragen), Christiaan Kwantes, mobiliteitsstrateeg bij bureau Goudappel
  • Lezing ‘natuurlijk verstedelijken als richtinggevend perspectief’ (30 min, incl. vragen), Michiel Driessche, partner en landschapsarchitect bij bureau Felixx

Na deze inspiratieronde volgt een tweede bespreking met de visie van het college op de opgave en een toelichting op de werkagenda (wat gaan ze doen).

Dit zijn voor alle Almeerders razend interessante vergaderingen, want u luistert mee naar hoe deskundigen, de gemeente en uw volksvertegenwoordigers de ontwikkeling van ons stadscentrum voor zich zien.

Waarom praat de raad hierover?

Het college nodigt de raad uit om over de opgave te praten door het als een voorstel aan te bieden ter bespreking. Uiteindelijk zal de raad over de meeste plannen die eruit voortkomen ook een besluit moeten nemen. Maar nu gaat het vooral om de raad te informeren.

Later dit jaar dient het college een raadsvoorstel over de ontwikkelvisie aan. Daarover moet dan een besluit komen.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer vindt u het raadsvoorstel: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=23141&sort=date_desc

Maar over het stadscentrum is natuurlijk veel meer te lezen. Probeer uw eigen zoekopdracht in onze documentwijzer.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Vorige week stond de bijeenkomst in het teken van luisteren. Dit keer kreeg de raad de ruimte om te reageren op de lezingen van afgelopen week. De raadsleden vertelden welke onderwerpen ze het belangrijkst vinden. De komende jaren vormt de bereikbaarheid van het centrum de grootste uitdaging. Wordt het autoluw? Of volledig autovrij? Daarover verschillen de meningen nog. Maar waarover iedereen het wel roerend eens was? Dat de binnenstad vergroend moet worden.

De wethouder pende bij dit alles driftig mee. Want het college komt later met een voorstel terug bij de raad. Daarin staat dan ook de input die de raad tijdens deze bijeenkomst gaf. Voor nu is het onderwerp dus voldoende besproken.