Agendawijzer

Jeugdhulp met en zonder verblijf

Geschreven op: 13-09-2023 | Laatst bewerkt op: 13-09-2023 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Meisje op schommel

Een raadslid wil praten over onzekere kosten die met voorgestelde veranderingen in de jeugdhulp gepaard gaan.


Waar gaat het over?

Jeugdzorg en jeugdhulp zijn veelbesproken onderwerpen. Het is een belangrijke taak van een gemeente om zich over jongeren te ontfermen die een of andere vorm van ondersteuning nodig hebben. Het is ook een heel grote taak en er is veel geld mee gemoeid. En omdat er veel verschillende zorgvraag is en er veel verschillende hulpvormen en aanbieders zijn is het ook razend ingewikkeld om de juiste zorg tijdig op de juiste plaats te bieden. Op dit moment is de zorg niet altijd goed georganiseerd en tegelijk rijzen de kosten de pan uit. De gemeente komt daarom met verschillende plannen om zowel de zorg te verbeteren alsook de kosten omlaag te brengen. Vlak voor het reces stuurde het college College = college van B&W drie van die plannen naar de raad. Het gaat om grote veranderingen en hoge kosten. Het college lijkt daarin te veronderstellen dat als nu eerst kosten worden gemaakt, dat die later wel worden terugverdiend. Of dat kosten verschuiven. Bijvoorbeeld dat er bespaard wordt op jeugdhulp mét verblijf, maar de kosten van jeugdhulp zónder verblijf juist daardoor omhoog gaan. Kortom; een ongewisse uitkomt. 

Feit is dat de zorg aan de jeugd zo goed mogelijk geboden moét worden! Daarover is iedereen het eens. Het gesprek gaat erover hoe je dat het beste kunt aanpakken. Want in de laatste vijftig jaar is door overheden heel veel veranderd in de jeugdzorg, maar de problemen zijn vrijwel hetzelfde gebleven en het werd alleen maar duurder. 

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid plaatst vraagtekens bij de plannen van de gemeente en wil hier met de andere raadsleden en de wethouder over praten. 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=23230&sort=date_desc

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: jeugdzorg
Raadsnummer : 23230