Agendawijzer

Labelvrije jeugdzorg

Geschreven op: 19-07-2023 | Laatst bewerkt op: 22-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Labelvrije jeugdzorg

Steeds meer kinderen krijgen een etiket opgeplakt in de jeugdzorg. Kan dat niet anders?

21 september - Drie sprekers leverden een bijdrage aan deze bijeenkomst over de jeugdzorg. Mariëlle Beckers is eigenaar van Buro Bloei en vertelde de raad over het werk in haar praktijk. Het gaat daar wat anders dan in de reguliere jeugdhulp. Bij Beckers gaat er naast kind het zelf namelijk ook veel aandacht uit naar de omgeving. Daarbij is niet de diagnose, maar de hulpvraag leidend. Volgens Beckers is meer samenwerking nodig tussen zorg en onderwijs, met aandacht voor preventief beleid.

Peter Dijkshoorn leverde de tweede bijdrage. Hij is landelijk ambassadeur lerende jeugdhulp en werkt samen met hulpverleners en onderzoekers. Hun ambitie is om geen enkel kind op te laten groeien in een onprettige thuissituatie. Dijkshoorn erkent dat kinderen tegenwoordig veel diagnoses krijgen. Maar helemaal ‘labelvrij’ werken is ook geen optie. Diagnoses kunnen juist ook heel erg helpen. Want specifieke problemen kun je daardoor aanpakken met gerichte oplossingen.

De derde bijdrage was van Branko van Hulst, onderzoeker bij onder andere het UMC Utrecht. Hij doet onderzoek naar de impact van psychiatrische classificaties op de ontwikkeling van kinderen. In een videopresentatie vertelde van Hulst dat we de impact van een label vaak onderschatten. En dat terwijl ze niet altijd iets zeggen over de oorzaak van problemen. Ga op zoek naar passende hulp, niet alleen naar een diagnose.

De bespreking van dit onderwerp is afgerond.


Waar gaat het over?

Steeds meer kinderen krijgen jeugdzorg om 'psychische' redenen. Dat waren er 1 van de 27 in het jaar 2000, maar 1 op de 7 in het jaar 2022 (CBS, 2022). Een raadslid vraagt zich af of de kinderen hiermee eigenlijk wel geholpen zijn. Want ze krijgen een etiket opgeplakt; het label psychiatrische stoornis. Hulp vanuit de jeugdzorg kan de jongeren helpen, maar het label kan ook negatieve effecten hebben.

Het zou goed zijn als de raad hier meer over weet. Zodat hij kan bijdragen aan een betere aanpak van dit vraagstuk en in het algemeen beter weet hoe je kunt omgaan met kinderen en jongeren met een hulpvraag. Het gaat in deze bespreking(en) vooral om het gebruik van psychiatrische labels binnen de jeugdzorg. De vragen die er leven zijn:

 • Wat wordt er verstaan onder het psychiatrisch labelen van kinderen?
 • Welke nadelen/voordelen kleven er aan het psychiatrisch labelen van kinderen?
 • Staat het kind centraal bij het toewijzen van labels of de perceptie van de omgeving?
 • Als het labelen van de kinderen verminderd wordt, wat levert dat dan op?
 • Zijn er alternatieve vormen van hulp en ondersteuning nodig als er minder diagnoses worden
  toegekend?
 • Wat kan de gemeente doen om het labelen van kinderen te verminderen?
 • Wat moet er in de stad veranderen om de negatieve effecten van het labelen te voorkomen en de kinderen passende hulp te geven (denk aan veranderingen in (speciaal) onderwijs, samen optrekken van instanties, de ‘verandering’ in de samenleving)?
 • Welke mogelijkheden heeft de gemeente om het labelen van kinderen te verminderen?
 • Hoe kan de gemeenteraad zich een mening vormen over het labelen van kinderen binnen de
  jeugdzorg?

Een aantal deskundingen komt de raad helpen met het zoeken naar antwoorden.

Waarom praat de raad hierover?

Het idee om hierover te praten komt van een raadslid. Die brengt het met een agendavoorstel onder de aandacht. Als de raadsleden meer van dit onderwerp weten, kunnen ze bij andere besprekingen betere beslissingen nemen in het belang van de kinderen en jongeren.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer (specifiek over deze agendering): https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=23215

De raad spreekt vaak en veel over jeugdzorg, dus er is veel meer te vinden: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=jeugdzorg

 

 
Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: