Agendawijzer

09-06-2022

Olympuspark

Grafische weergave van de ontwikkelvisie de Voortuin

In Almere Poort ligt langs de A6 nog een maagdelijk stuk grond. Wat komt daar?

7 juli - besluit

23 juni - carrousel

Er was wel wat verwarring over de inhoud van het amendement door de toegevoegde zin: ‘met dien verstande dat het wijkgroen in de omliggende wijken ín deze wijken wordt gerealiseerd en het Olympuspark niet (enkel) dient ter compensatie van dit wijkgroen’. Ofwel: in de omliggende wijken moet gewoon voldoende 'eigen' groen zijn (en blijven). Het is niet de bedoeling om die wijken helemaal vol te bouwen en te verwijzen naar het groen in het Olympuspark aan de andere kant van de Elementendreef. Het bleek dat een heel aantal partijen dit amendement willen mee-ondertekenen om meer duidelijkheid te krijgen in het Raadsvoorstel rond het Olympuspark. Over dit onderwerp kan in een komende PM besloten worden.

16 juni 2022 - carrousel

Er werden veel complimenten gegeven over het voorstel. Opmerkingen werden gemaakt over de Engelse termen die in het voorstel staan en er werden vragen gesteld bij de naamgeving ‘Olympuspark’. Want Olympus heeft niks met sport te maken en is een berg. Moet het niet Olympiapark zijn? In Almere is een straatnaamgevingscommissie en dit idee wordt aan hen doorgegeven. Na afloop van de vergadering diende een fractie nog een amendement in. Daarom komt het volgende week terug op de agenda.

Waar gaat het over?

Al in 2016 besprak de raad een plan voor de ontwikkeling van een groot stuk van Almere Poort, dat de Stadstuinen werd genoemd. Een grote wig van land, grofweg tussen de A6 en de spoorlijn. Daar is inmiddels al het nodige gebouwd, zoals het Topsportcentrum. In 2020 stemde de raad in met een projectopdracht 'De Voortuin', dat is een wat smaller stuk dat weer tussen de Stadstuinen en de A6 ligt. Na dat besluit kon de gemeente met de ontwikkeling van dit gebied aan de slag. Het college College = college van B&W heeft nu een concreet ontwikkelingsplan laten maken en biedt dat aan de raad aan.

Waarom praat de raad hierover?

Het is voorbehouden aan de raad om een besluit te nemen over een projectopdracht wanneer het om nieuwe ontwikkelingen met grote effecten voor de stad gaat of als er voor het project een 'grondexploitatie' moet komen. Dat wil zeggen: een plan hoe, voor welke prijzen en onder welke voorwaarden de grond op de markt gebracht wordt. Dat is nu beide het geval, dus de wethouder moet het plan met de raad bespreken.

Waar vind ik de stukken?

Het ontwikkelplan waarover de bespreking gaat: De projectopdracht uit 2020.
Bij de agendering op 16 juni vindt u de actuele documenten voor de bespreking.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Mva-gronden
Mva-gronden
2022-11-18
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen
Raadsnummer : rv46/2022