Agendawijzer

Omgevingsdienst, regiotafel

Geschreven op: 15-04-2023 | Laatst bewerkt op: 21-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van klein uit de bodem van Almere

20 april, regiotafel: de raad praat over effect en doelmatigheid van de Omgevingsdienst.

20 april 2023 - Zo'n Omgevingsdienst is heel belangrijk voor de regio, het is goed om dat als raad eens stevig te doorgronden. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek liet de raad zien wat zij allemaal doet.

Het gaat veel om vergunningverlening, toezicht en handhaving voor zaken die te maken hebben met het milieu. Zij doen dat voor het hele gebied van de provincie Flevoland en de regio Gooi & Vechtstreek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de controle van opslag van gevaarlijke stoffen, asbest, afvalwater etc. Naast het vertellen over alle werkzaamheden beantwoordden ze ook vragen van raadsleden. Deze gingen vooral over de organisatie zelf en de (praktische) uitvoering van de taken van de omgevingsdienst. Al met al een nuttige bijeenkomst.

Wilt u ook meer weten over de taken van de Omgevingsdienst, kijk de uitzending van een uurtje terug. De raad vergadert niet voor niets in het openbaar, het is ook voor u bedoeld.


Waar gaat het over?

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor milieutaken. Dat gaat om het toezicht houden op de naleving van de milieuwetgeving, vergunningen verlenen en daarop handhaven en advies geven aan partijen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Het is niet handig als elke gemeente dat apart doet. Het gaat vaak ook over een heel gebied waarin meer gemeenten gevestigd zijn. Bijvoorbeeld: een sloot houdt niet op bij de ene en begint opnieuw in de andere gemeente. Daarom werken gemeenten in een regio samen. Zo'n samenwerking wordt een Gemeenschappelijke Regeling (GR) genoemd.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: omgevingsdienst) is zo'n Gemeenschappelijke Regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. en zij voert de milieutaken voor twaalf gemeenten (waaronder Almere) en twee provincies in onze regio uit.

Waarom praat de raad hierover?

De raad praat vaker over de Omgevingsdienst, maar eigenlijk altijd als het gaat om geld; (concept) begroting en jaarrekening. Het presidium wil nu met een bespreking een gesprek mogelijk maken tussen raad en de OFGV, los van het nemen van besluiten. Het gesprek vindt daarom plaats aan de regiotafel, die tot doel heeft om meer tijd te cree?ren voor verdieping van regionale vraagstukken. De wens is de raad meer grip kan krijgen op de effectiviteit en doelmatigheid van het samenwerkingsverband. Vanuit de OFGV zijn drie er deelnemers bij.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=omgevingsdienst&sort=date_desc


 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.