Agendawijzer

Ontwikkelplan Oostkavels

Geschreven op: 13-03-2023 | Laatst bewerkt op: 14-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van raadsleden en inwoners in gesprek in de raadzaal

30 maart, waar moet wat worden gebouwd aan de oostkant van het stadscentrum?

30 maart 2023 - Een bijzondere bespreking vond plaats aan de eerste inwonerstafel. Bijzonder omdat vanuit de raad en door inwoners uit de stad hetzelfde onderwerp voor bespreking was geagendeerd. Bewoners van Filmwijk die geschrokken zijn van de plannen van de gemeente voor de zuidpunt van de oostkavels aan het Weerwater (tussen het ziekenhuis en het Lumièrepark) hebben zelf een alternatief bedacht en laten uitwerken. Dit presenteerden zij in de vorm van een burgeractiviteit aan de raad, met de vraag dat alternatief serieus bij de besluitvorming te betrekken. De gemeente bedacht zelf al drie andere mogelijkheden om hier te bouwen en dit is dus het vierde 'scenario'. Voor deze bespreking in de raad hadden de bewoners al raadsleden van de meeste politieke partijen fracties in Filmwijk uitgenodigd om te komen kijken. Een raadslid diende daarna een motie in om het college op te dragen dit vierde scenario ook uit te werken en mee aan te bieden in het voorstel aan de raad.

Dat de burgeractiviteit en de motie samen besproken werden leverde af en toe wat verwarring op in de vergadering. Maar de opvattingen werden toch snel duidelijk. Want de raad wilde dat het scenario van de bewoners mee gaat in de besluitvorming over de Oostkavels. Daarop zegde het college toe om dat alternatief toe te voegen aan het raadsvoorstel over de zuidpunt van de Oostkavels en De Voetnoot. Dit voorstel komt nog vóór de zomer als tussenstap naar de raad. De vergadering kon daardoor al snel worden afgerond.

Wat er daarna gebeurde bleek bijzonder waardevol. Na de bespreking werd nog lang door de bewoners, de wethouder en veel raadsleden met elkaar verder gesproken. En dat is nou precies de bedoeling van een inwonerstafel.


Waar gaat het over?

Op verzoek van de raad heeft het college College = college van B&W een ontwikkelplan gemaakt voor de Oostkavels bij Filmwijk. Er zijn drie scenario's bedacht. Tijdens inloopavonden werden deze gepresenteerd aan bewoners en binnenkort worden ze voorgelegd aan de raad. Maar inwoners van Filmwijk zijn geschrokken van de plannen. Zo wordt voorgesteld om een woontoren van 24 etages te bouwen aan de rand van het Weerwater. Deze bewoners hebben daarom een alternatief bedacht. In dit vierde scenario wordt een andere indeling van de bebouwing voorgesteld. Dichtbij het water moet laagbouw komen. Vanaf daar mag het - in de richting van het station - langzaam overgaan in hoogbouw. De bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk schuift aan bij de bespreking om hun plannen verder toe te lichten. Ze willen dat hun visie serieus wordt meegenomen in de besluitvorming.

Een raadslid wil ook dat de gemeente dit vierde scenario gaat onderzoeken. Want hoe haalbaar is het? En als dat het geval is, kan het dan toegevoegd worden aan de plannen? Want dan kan de raad een keuze maken uit vier in plaats van drie scenario's. Daarom bespreekt de raad tegelijkertijd een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. die deze oproep doet.

U vindt de stukken in de documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=oostkavels

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: wonen
Raadsnummer : 23080 23081