Agendawijzer

Opkoopbescherming woningen

Raadsnummer: RG59/2022

Geschreven op: 03-03-2022 | Laatst bewerkt op: 23-03-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Foto van een wooncomplex/flat in de Wierden in Almere Haven

Opkoopbescherming zorgt ervoor dat beleggers niet zomaar goedkopere en middel dure koopwoningen kunnen kopen om deze vervolgens te verhuren.

10 maart Carrousel, afgerond.

De motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd blijkt al verpakt te zijn in een raadsvoorstel van het college College = college van B&W . Vanwege het Reglement van Orde kon het college deze pas tijdens de bespreking van vanavond delen. De indiener trekt de motie na toelichting van de portefeuillehouder in en wacht het raadsvoorstel af. 


Waar gaat het over?

Het is een veelbesproken probleem dat het voor mensen met een laag of middeninkomen bijna onmogelijk is om een woning te kopen. Met opkoopbescherming wil de gemeente ervoor zorgen dat huizen in het koopsegment ook in dit segment blijven. Starters op de woningmarkt en huishoudens met een middeninkomen maken zo meer kans om een passende bestaande woning te kopen doordat investeerders die mogelijkheid niet meer hebben. Bovendien hoeven er op deze manier minder mensen duur te huren en kunnen ze in plaats daarvan vermogen opbouwen.

Waarom praat de raad hierover?

Opkoopbescherming heeft gevolgen voor de Almeerse woningmarkt. Het moet geregeld worden via de Huisvestingsverordening. Deze verordening lag onlangs zes weken ter inzage zodat belanghebbenden konden reageren. Binnenkort zal de gemeenteraad over deze verordening beslissen. Het college heeft koopprijsgrens voor opkoopbescherming vooralsnog vastgesteld op € 355.000,-  Een partij deze verkooprijsgrens verhogen naar € 400.000,-.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer
Motie


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: wonen
Raadsnummer : RG59/2022