Agendawijzer

Participatiewet

Raadsnummer: 23211

Geschreven op: 01-12-2021 | Laatst bewerkt op: 29-09-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van stempel op een werkplek van een ambtenaar van de gemeente

Het doel van de Participatiewet is dat iedereen aan het werk kan, ook met een arbeidsbeperking. De gemeente moet daarvoor zorgen.


Waar gaat het over?

De gemeente voert de Participatiewet uit. Inwoners met een bijstandsuitkering moeten de verplichtingen uit de Participatiewet kennen en zich eraan houden. De gemeente moet zorgen dat die inwoners dat weten (en doen) en daarop handhaven. Dat betekent: alle activiteiten doen om dat doel te bereiken. Dat is soms een beetje duwen, maar soms ook wat extra hulp bieden.

Het college College = college van B&W heeft een beleidsplan gemaakt waarin staat hoe de gemeente die taak wil uitvoeren. In het beleidsplan ligt de nadruk op naleving en preventie. De raad moet het eens zijn met het plan en er formeel mee instemmen.

Waarom praat de raad hierover?

Het college heeft de taak de Participatiewet uit te voeren en vraagt de raad om in te stemmen met de plannen.

Waar vind ik de documenten?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=participatiewet

Naslaginformatie: Participatiewet 2015: https://nl.wikipedia.org/wiki/Participatiewet


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

12 oktober 2023 - Plenair, besluit.

  • Afschaffen zoektermijn participatiewet (23211) AANVAARD 22/16
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Politiek, bestuur, democratie en participatie, Werk en inkomen
Tags: burger, gemeente
Raadsnummer : 23211 23207 RV113