Agendawijzer

Onderzoeksrecht van de raad

Geschreven op: 27-01-2023 | Laatst bewerkt op: 22-02-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van man die naar een bord vol aantekeningen kijkt

2 februari - Afspraken maken over het onderzoeksrecht.

23 februari - plenair, besluiten.

  • Raadsvoorstel Verordening Onderzoeksrecht (23015) AANVAARD 45/0
Waar gaat het over?

De raad beschikt over verschillende onderzoeksinstrumenten. Een daarvan is het enquêterecht. Dat heeft op dit moment aandacht, vanwege een mogelijk onderzoek naar het verloop van de Floriade. Maar daar gaat het nu niet over, want de raad heeft nog niet besloten hoe dat onderzoek gaat lopen.

Dit raadsvoorstel gaat over de manier waarop het onderzoeksrecht door de raad kan worden uitgeoefend. Het enquêterecht van de raad is een bijzondere vorm van raadsonderzoek en een geweldig zwaar onderzoeksmiddel. Het wordt wel als 'ultimum remedium' aangeduid; het laatste redmiddel. Dit onderzoeksrecht van de raad is uitvoerig geregeld in Gemeentewet. In de Gemeentewet staat ook dat de raad in een verordening nadere regels stelt over de wijze waarop een onderzoek ter hand wordt genomen. Zo'n verordening is er al, namelijk die van 2002. Die wordt daarom hernieuwd ter vaststelling aan de raad aangeboden. Mocht de raad besluiten gebruik te maken van het enquêterecht en een onderzoek in te stellen, dan staat in deze verordening (in aanvulling op de wetsartikelen) hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.

Het onderwerp stond vorige keer bij besluitrijp In de besluitrijpvergadering staan onderwerpen waarover waarschijnlijk niet verder gesproken hoeft te worden. Die zijn dus rijp om een besluit over te nemen. , maar een raadslid wil er toch over praten. Daarom staat het alsnog op de agenda.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Onderzoeksrecht&sort=date_desc

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: gemeenteraad
Raadsnummer : 23015