Agendawijzer

Programmarekening 2022

Geschreven op: 09-06-2023 | Laatst bewerkt op: 16-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Foto van aanbieding programmarekening 2022

De jaarlijkse financiële verantwoording van het college College = college van B&W aan de gemeenteraad. Wat is het resultaat van 2022?

13 juli 2023 - Plenair, besluiten:

  • Motie: Maak Verantwoording concreet (23157.001) AANVAARD 41/2
  • Raadsvoorstel Programmarekening 2022 (23157) AANVAARD 40/3

 


Waar gaat het over?

Het college legt elk voorjaar (financieel) verantwoording af over het voorgaande jaar. Het is een financiële rapportage. De meeste raadsleden zijn geen financieel specialisten, het zijn uw mede-inwoners, maar die moeten hier wel een oordeel over vellen. In eerdere bijeenkomsten kreeg de raad al kennis aangereikt in studiebijeenkomsten. Zo worden ze geholpen om hun controlerende werk zo goed mogelijk te doen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeente (gemeentelijke organisatie onder leiding van het college van B&W) moet een goed financieel beleid en beheer voeren, maar de raad moet dat controleren. Daarom rapporteert het college door middel van de jaarlijkse Programmarekening over haar werkzaamheden en de financiële resultaten daarvan.

Wat vind ik de stukken?

De gemeente publiceert de financiële gegevens altijd heel gemakkelijk op https://almere.pcportal.nl/

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: bestuur
Raadsnummer : 23157