Agendawijzer

Strategische agenda Flevoland

Raadsnummer: 23075

Geschreven op: 10-11-2022 | Laatst bewerkt op: 20-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van landbouwgebied met landarbeiders in de omgeving van Almere

Almere wil met het Rijk en de hele regio afspraken maken.


Waar gaat het over?

Vanaf 2020 maken het Rijk en de regio Flevoland gezamenlijk afspraken voor de grote maatschappelijke opgaven waar zij voor staan. Dat doen ze op basis van de Strategische Agenda Flevoland. Die wordt nu voorbereid en nog meer dan voorheen moet dit het resultaat zijn van bestuurlijke samenwerking in Flevoland. De overheden bereiden de documenten voor, maar de volksvertegenwoordigers moeten het er mee eens zijn.

De raad hoeft er nu nog geen besluit over te nemen. Het gaat om het ophalen van input bij de volksvertegenwoordigingen van alle partners. Die beelden worden doorgestuurd naar de Provincie Flevoland, zodat daarmee rekening gehouden kan worden bij de opstelling van een nieuwe versie. Rond de jaarwisseling komt die ter besluitvorming naar alle partners in drie onderdelen: 

  • de Strategische Agenda Flevoland 2.0
  • de Uitvoeringsagenda
  • de "Governance", waarin onder meer wordt vastgelegd hoe volksvertegenwoordigingen bij de totstandkoming van de volgende versies van de Strategische Agenda Flevoland worden betrokken.

De raad kan op elk van deze stukken veranderingen voorstellen (amendementen indienen).

Er zijn nu twee stukken voor een beeldvormende behandeling. De eerste is het document "Over de brug komen, versie 1.0", waarin drie ontwikkelpijlers met doelen en opgaven zijn opgenomen. De tweede is het document "Opbouw en doorkijk naar belangrijkste afspraken Uitvoeringsagenda" met de hoofdlijnen van de te maken afspraken.

Bij deze stukken plaatste het college College = college van B&W al een aantal opmerkingen. Ze stellen twee vragen aan de raad:

  1. Gelet op de bedoeling ervan, bevat de nu voorliggende uitwerking van de drie ontwikkelpijlers in opgaven en doelen de juiste prioriteiten voor de ontwikkeling van de Flevolandse samenleving in z'n algemeenheid en die van Almere in het bijzonder?
  2. Heeft u voorkeuren of aanvullingen op de genoemde opties voor het betrekken van de raad?
U vindt de stukken in de documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=strategische%20agenda%20flevoland


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

15 juni 2023 Plenaire vergadering. De raad besloot over de wijzigingsvoorstellen en het raadsvoorstel.

  • Amendement: Almere spreekt zich niet uit over niet-Almeers grondgebied (23075.001) VERWORPEN 18/24
  • Motie: Geen kazerne op akkerbouwgrond van hoge kwaliteit (23075.002) VERWORPEN 14/28
  • Motie: Sluiting Lelystad Airport en groei treinverkeer is winst voor Flevoland (23075.003) VERWORPEN 11/31
  • Raadsvoorstel Strategische Agenda Flevoland ‘Over de brug komen’ (23075) AANVAARD 32/10

 

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Politiek, bestuur, democratie en participatie, Samenwerkingen regionaal en internationaal
Tags: regio
Raadsnummer : 23075 rg330/2022