Agendawijzer

Veiligheidregio Flevoland

Raadsnummer: 23193

Geschreven op: 07-07-2023 | Laatst bewerkt op: 07-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Medewerkers van de veiligheidsregio tijdens een vergadering

Nu eens niet over geld, maar breder. Over hoe, waarom of wat nodig is.

 


Waar gaat het over?

De Veiligheidsregio Flevoland is een gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. van de zes gemeenten in Flevoland. Tot nu toe praat de Almeerse raad over de Veiligheidsregio alleen maar als het over geld gaat. Denkend vanuit het nieuwe vergadermodel wil het presidium met deze agendering de raad in gesprek brengen met mensen van de Veiligheidsregio Flevoland, los van de financiële beslissingen. Het gesprek vindt daarom plaats aan de regiotafel, die tot doel heeft om meer tijd te cree?ren voor verdieping van regionale vraagstukken, zodat de raad daarmee ook meer grip kan krijgen op de effectiviteit en doelmatigheid van het samenwerkingsverband.

Namens Veiligheidsregio Flevoland nemen aan het gesprek deel: John van der Zwan (directeur veiligheidsregio/regionaal commandant), Ruud Walters (hoofd crisisbeheersing) en Erik Ferrari (hoofd brandweerzorg).

Dit onderwerp staat op 13 juli 2023 voor het eerst op de agenda.

 

Waarom praat de raad hierover?

Omdat het kan en van belang is om ook breder over samenwerking te praten.

 

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=veiligheidsregio%20flevoland

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

13 juli 2023 - Met behulp van een presentatie schetsten de vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Flevoland wat voor een organisatie een veiligheidsregio is en wat die allemaal doet. Behalve het voorkomen en bestrijden van branden zijn ze ook bezig met het voorbereiden op risico’s, rampen en crises. Bovendien verzorgen ze de coördinatie van de beheersing en bestrijding van rampen en crises. Sinds 2010 zijn veiligheidsregio’s wettelijk verplicht. In Nederland zijn er 25, die elk worden voorgezeten door een burgemeester uit die regio. Voor de veiligheidsregio Flevoland is dat de burgemeester van Almere.

De gemeenteraad kan invloed uitoefenen op wat een veiligheidsregio doet. Niet alleen financieel, maar ook over het beleid. De veiligheidsregio wil graag het contact met gemeenteraden verbeteren en daarvoor een klankbordgroep instellen. Daarin is ruimte voor twee raadsleden per gemeente.

Het was een goede kennismaking. Voor nu voldoende besproken.