Agendawijzer

Vrijwillige ouderbijdrage scholen

Raadsnummer: 23105

Geschreven op: 13-04-2023 | Laatst bewerkt op: 21-04-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Twee meisjes tekenen in een schriftje

Een 'vrijwillige' ouderbijdrage moet ook echt vrijwillige (!) zijn. En dat moet volkomen duidelijk zijn voor ouders.


Waar gaat het over?

In Nederland hoeven ouders van scholieren niet verplicht een bedrag te betalen voor het onderwijs op hun school. Daarom heet het 'vrijwillige bijdrage'. Veel scholen vragen wel een bijdrage aan de ouders, omdat ze dat geld voor hun bedrijfsvoering nodig hebben. Maar soms maken ze niet helemaal duidelijk dat het niet verplicht is om te betalen, maar dat het een vrijwillige betaling is.

Een raadslid maakt zich daarover zorgen. Er zijn ouders die niet genoeg geld hebben om een bijdrage te betalen, maar denken dat ze dat toch moeten. Informeren de scholen de ouders wel goed genoeg, zodat iedereen kan weten dat betaling niet verplicht is.

Om ervoor te zorgen dat dát wel gaat gebeuren, diende het raadslid een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd in, waarin ze het college College = college van B&W opdraagt om de scholen te vragen duidelijk en volledig te informeren dat de vrijwillige bijdrage echt vrijwillig is.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid meent een misstand te hebben geconstateerd en neemt het op zich om die recht te zetten. Dat doet ze door aan de hele raad voor te stellen dat het college er iets aan moet gaan doen. De raad kan de motie bespreken en er een besluit over nemen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=vrijwillige%20bijdrage&sort=date_desc

Of lees meteen de motie vreemd: https://almere.notubiz.nl/document/12611086/1/MotieVreemd+PvdA+Vrijwillige_ouderbijdrage


 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

8 juni 2023 - In 2021 is de wet zo gewijzigd dat scholen verplicht zijn op over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage te communiceren. Sommige scholen doen dat nog niet, omdat ze bang zijn dat veel ouders die dat wel kunnen ook niet meer betalen. Dan kan de school veel minder extra activiteiten organiseren. Een aantal raadsleden wilde dat het college met schoolbesturen in gesprek te gaat om op scholen duidelijk te communiceren dat de ouderbijdrage echt vrijwillig is. Het college bleek de raad al voor te zijn geweest en had al met de schoolbesturen over dit dilemma gepraat. Die zullen erop toe zien dat de wettelijke verplichting wordt nageleefd. Daarmee was de motie dus al uitgevoerd voordat die formeel was ingediend! 

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: armoede, jongeren
Raadsnummer : 23105