Agendawijzer

Jeugdzorg regie nemen

Raadsnummer: 23151

Geschreven op: 15-06-2023 | Laatst bewerkt op: 13-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Meisje op schommel

De raad komt zélf met een voorstel om regie te nemen op de jeugdzorg.


Waar gaat het over?

In de voorbije jaren ontving de raad diverse rapporten over de jeugdhulp in Almere. Ook sprak de raad erover met elkaar, het college College = college van B&W , professionals en ervaringsdeskundigen. De Rekenkamer van de raad deed ook grondig onderzoek en rapporteerde daarover. Naast veel andere bevindingen staat één conclusie als een paal boven water: de gemeente moet regie nemen. Een groep raadsleden neemt nu zelf het initiatief om dat gestalte te geven. Met een agendavoorstel willen ze met de hele raad (en het college) hun ideeën bespreken. In die ideeën neemt de raad ook zélf een rol in de aanpak. Samen met ambtenaren van de gemeente en partners in de stad moet dat leiden tot een initiatiefvoorstel waar het proces, de doelen en de termijnen van de aanpak worden vastgelegd.

Waarom praat de raad hierover?

Het agendavoorstel is ingediend door een groep raadsleden en ze willen van hun collega-raadsleden weten hoe zij denken over het voorgestelde plan.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer met deze link: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=regie%20jeugdzorg

Maar er zijn ook veel andere relevante stukken, die u door een eigen zoekactie in documentwijzer gemakkelijk kunt vinden.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Almere moet meer grip krijgen op de jeugdzorg. Dat was de belangrijkste boodschap van de initiatiefnemers. En dat betekent dat de raad aan zet is als hoogste orgaan van de stad.

Verschillende raadsleden hadden nog de nodige vragen bij het voorstel. Zijn er bijvoorbeeld wel voldoende specialisten betrokken? En gaat de raad hiermee niet op de stoel van de wethouder en ambtenaar zitten?

De portefeuillehouder was in ieder geval erg positief. Want deze koersbepaling voor de komende jaren is van groot belang. Maar die koersbepaling is nog wel ingewikkeld. Raadsleden vonden het moeilijk om concrete ideeën te delen. Er is vooral behoefte om het uiteindelijke initiatiefvoorstel te bespreken. Daarmee is deze behandeling afgerond en is het wachten op het daadwerkelijke voorstel.

Artikel delen: