Agendawijzer

WMO voorzieningen

Raadsnummer: RV107

Geschreven op: 25-11-2021 | Laatst bewerkt op: 11-07-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Foto van een scootmobiel in een gang van een wooncomplex

 

Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat inwoners ondersteunt worden op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. De bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Soms hebben ze daar hulpmiddelen voor nodig.

9 december 2021 - Besluit

Twee moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. werden verworpen. Raadsvoorstel Aanpak klassieke Wmo (RV107) AANVAARD 39/6.

2 december 2021 - Carrousel, moties naar besluitvorming

Er waren twee moties te bespreken. Een ervan (RG436) kon bij de bespreking al op niet veel steun rekenen. Dat komt mede omdat de Portefeuillehouder al in de vorige bespreking aangaf dat ze de uitleenpunten willen verbeteren en daar valt een goede verdeling over de stad ook onder. Maar ook denken ze aan een brengservice en een beter reserveringssysteem. Het lijkt erop dat men het een goede motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vindt, maar ook overbodig omdat het college College = college van B&W het zich al heeft voorgenomen. In de andere motie (RG437) werd vooral gekeken naar de tijd dat iemand een voorziening, zoals een scootmobiel, mag gebruiken. Ook hier gaf de wethouder aan dat al wordt gekeken naar een systeem om de scootmobiel langer uit te lenen. Over beide moties neemt de raad volgende keer een besluit.

25 november 2021 - Carrousel

Door de vergrijzing en het feit dat mensen steeds langer thuis wonen is er meer vraag naar scootmobielen, trapliften en rolstoelen. Of aanpassingen aan het huis. Daarvoor kunnen mensen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Om te zorgen dat de gemeente zoveel mogelijk inwoners kan blijven helpen stelt het college vijf maatregelen voor die op korte termijn zorgen voor kostenbesparingen en tegelijkertijd hulp blijven garanderen voor de mensen die het echt nodig hebben. Het merendeel van de raadsleden was het eens met het voorstel. Sommigen hadden wat kritische vragen. Volgende keer praten de raadsleden verder over moties.

Waar gaat het over?

Het raadsvoorstel gaat over vervoers-, rolstoel- en woonvoorzieningen. Dat wordt ook wel de 'klassieke WMO' genoemd. Het college vraag de raad in te stemmen met vijf maatregelen om kwalitatief goede dienstverlening te blijven leveren en de voorzieningen ook beschikbaar te houden voor de Almeerders die dat het hardst nodig hebben. De maatregelen zijn daarnaast gericht op het tegengaan van de financiële tekorten. De voorgestelde maatregelen moeten nog wel verder uitgewerkt worden. Die uitwerking komt in een nieuwe Wmo-verordening en beleidsregels.

Waarom praat de raad erover?

Het raadsvoorstel is afkomstig van het college, die wil weten hoe de raad over de aanpak denkt. Daarna kan dan gewerkt worden aan de verordening en preciezere beleidsregels.

Waar vind ik de documenten?

In de gesprekswijzer: het agendavoorstel, de raadsbrief en een motie.

Belangrijke andere stukken bij de agendering op 25 november 2021.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: burger, meedoen
Raadsnummer : RV107