Agendawijzer

Herdenken en vieren van vrijheid

Raadsnummer: RV-26/2022

Geschreven op: 30-03-2022 | Laatst bewerkt op: 10-05-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Foto van dodenherdenking op 4 mei in Almere Haven

Hoe herdenken en vieren wij in Almere onze vrijheid zoveel mogelijk samen?

21 april - carrousel, afgerond

De vergadering was kort en krachtig. Acht fracties hadden samen een amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. ingediend. Een negende fractie sloot zich aan. Er was dus weinig discussie. Het amendement ging diezelfde avond door naar besluitvorming. Daar sloot nog een tiende fractie zich als indiener aan. Zowel het raadsvoorstel over dit onderwerp als het amendement werden met unanieme stemmen aangenomen.

7 april 2022 - carrousel

Dit onderwerp stond eerder bij besluitrijp In de besluitrijpvergadering staan onderwerpen waarover waarschijnlijk niet verder gesproken hoeft te worden. Die zijn dus rijp om een besluit over te nemen. : het leek onnodig erover te vergaderen. De raad bleek veel kritische vragen te hebben. Aanleiding daartoe was de vraag van één van hen hoe het voorstel rond de Short Stirling zich verhoudt tot andere herdenk-thema’s die geen plek hebben gekregen? Andere raadsleden herkenden zich hierin en hadden behoefte aan een inclusievere visie op herdenken en vieren. Plus: er lijkt urgentie op dit onderwerp te zijn, maar die wordt niet in het raadsvoorstel geconcretiseerd. Na een korte schorsing besloot een groot deel van de fracties een amendement in te dienen om de gewenste veranderingen in het voorstel op die manier te bereiken.

Waar gaat het over?

Jaarlijks herdenken en vieren wij de vrijheid die wij in Nederland (en in Almere) genieten. Met de dodenherdenking, bevrijdingsdag en verschillende herdenkingsmomenten in de stad. Het college College = college van B&W wil proberen al die activiteiten en momenten meer in samenhang te organiseren en de stad daar ook meer bij te betrekken.

Waarom praat de raad hierover?

Het college vraagt de raad met dat plan in te stemmen en ook met de 50.000 euro die daarvoor nodig is. Dat voorstel stond 10 maart als 'besluitrijp' op de agenda, maar een fractie wilde hier met de hele raad over praten.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 7 april.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: burger, democratie
Raadsnummer : RV-26/2022