Agendawijzer

Zonnepark Trekweg

Raadsnummer: 23147

Geschreven op: 09-06-2023 | Laatst bewerkt op: 14-07-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Plattegrond zonnepark Trekweg

Tussen de A6 en Almere Buiten is ruimte voor een park met 25.000 zonnepanelen. De raad moet goed vinden dat van het bestemmingsplan voor dit gebied wordt afgeweken.


Waar gaat het over?

Energieleverancier Vattenfall vroeg een omgevingsvergunning om op het meest noord-oostelijke puntje van Almere een flink zonnepark te bouwen. Het gebied ligt tussen de A6 en de Trekweg langs de Lage Vaart, ter hoogte van de Stripheldenbuurt. Het stuk grond is nu deels in gebruik als gronddepot van Rijkswaterstaat en boerenland. Ernaast loopt ook de hoogspanningsleiding.

In 2020 werd al over dit zonnepark gesproken en toen ging de raad ermee akkoord dat de plannen verder werden uitgewerkt. Dat is gedaan. De initiatiefnemer (Vattenfall) heeft er een webpagina voor gemaakt en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Inmiddels hebben ze ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De plannen wijken af van wat er in dit gebied gebouwd mag worden. Voor zo'n beetje heel Almere gelden bestemmingsplannen, waarin staat wat wel of niet mag in een gebied.
Om de bouw toch mogelijk te maken, kan de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Maar dat doet hij niet zomaar, er moeten echt goede redenen zijn en die moeten ook goed beargumenteerd worden. Volgens het college College = college van B&W is dat voldoende het geval en die adviseert de raad in te stemmen.

Meer over de plannen vindt u op de speciale webpagina van Vattenfall.

Waarom praat de raad hierover?

Het college stelt voor om een verklaring van geen bedenkingen te verstrekken, maar de volksvertegenwoordiging moet dat namens alle inwoners wel goedkeuren.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Zonnepark%20trekweg


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

20 juli 2023 - Plenair, besluit:

  • Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark nabij de Trekweg, A6 te Almere (23147) AANVAARD 33/10 

Artikel delen: