Agendawijzer

Bemensing commissies (diversiteit)

Geschreven op: 02-09-2022 | Laatst bewerkt op: 01-10-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding van diversiteit met allemaal verschillende gezichten

Moeten er afspraken komen over diversiteit in de commissies en raadswerkgroepen van de raad?

29 september - plenair

 

22 september - carrousel

De bespreking gaat nog even door, maar er komt weinig nieuws voorbij. De indieners zetten hun motie ook klaar om een besluit over te nemen.

8 september 20220 - carrousel

Voor veel fracties komt deze motie te vroeg: is er sprake van een diversiteitsprobleem bij het formeren van commissies binnen de raad? Heel wat raadsleden gaan ervan uit dat de juiste mensen op de juiste plekken komen, los van etniciteit, gender of achtergrond. Maar het onderwerp roept toch zoveel vragen op dat een vervolgbespreking nodig is. De tijd was simpelweg op.

Waar gaat het over?

In de Raad van Almere worden soms commissies of raadswerkgroepen gevormd. Voorbeelden zijn de Volggroep Floriade en de Vertrouwenscommissie voor de nieuwe burgemeester.

Enkele raadsleden stellen nu voor dat de raad bij het instellen van die commissies een diversiteitscriterium invoert. Dat wil zeggen dat voor de vorming altijd wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling van leden. Dus mensen van verschillende culturen, huidskleur, achtergrond, religie enzovoort.

Waarom praat de raad hierover?

Het is een voorstel van de raad zelf en die gaat over zijn eigen agenda. Het voorstel is als een motie vreemd ingediend.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 8 september.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: inclusiviteit
Raadsnummer : RG192/2022