Agendawijzer

Beschikkingen jeugdhulp

Raadsnummer: 23005

Geschreven op: 13-01-2023 | Laatst bewerkt op: 27-01-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van een meisje op een bank met een knuffelhondje ernaast

Een beschikking verlengen zonder professioneel oordeel. Is dat verstandig?

Waar gaat het over?

De gemeente besloot in december een deel van de beschikkingen binnen de jeugdhulp administratief te verlengen. Maar zijn deze verlengingen wel terecht? Dat vraagt een raadslid zich af.

Een beschikking maakt duidelijk welke zorg iemand moet krijgen. En wanneer iemand langer zorg nodig heeft, moet een beschikking verlengd worden. Gebeurt dit zonder oordeel van een professional? Dan noemen we het een administratieve verlenging.

Bij de recente verlengingen zijn (dus) geen professionals betrokken geweest. Maar misschien zijn sommige verlengingen overbodig en kosten ze dus extra geld. Of misschien krijgen jongeren nu niet de zorg die ze juist hard nodig hebben. De raad kan dit nu niet beoordelen. Daarom wil een raadslid weten waarom deze keuzes zijn gemaakt.

Daar komt nog eens bij dat de raad in januari 2021 een raadsvoorstel vaststelde. Het doel van dit voorstel was om meer grip te krijgen op uitgaven en kostenbesparingen in de jeugdhulp. Het raadslid stelt dat het college College = college van B&W zich niet houdt aan de beslispunten die toen zijn vastgesteld. Waarom niet? Met dit agendavoorstel hoopt het raadslid antwoord te krijgen op haar vragen. Ook is ze benieuwd hoe de andere raadsleden over dit onderwerp denken.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=beschikkingen%20jeugdhulp

(U kunt de zoekuitkomsten gemakkelijk zelf aanpassen met de knoppen onder de zoekbalk of door de zoektermen aan te passen)


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

19 januari 2023 - Tijdens de bespreking werd de vraag gesteld of de verlengingen van beschikkingen in de jeugdhulp terecht zijn. De wethouder legde uit dat niet de gemeente bepaalt of een verlenging plaatsvindt, maar dat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) dit doet. Is de hulpvraag niet veranderd, maar is er wel langer ondersteuning nodig? Dan wordt de beschikking inderdaad administratief verlengd. Máár als de situatie verandert, wordt er wél een onderzoek gedaan door een professional.

Ook andere vragen kwamen aan bod. Dekt de term ‘administratief verlengen’ wel de lading? Verandert een zorgvraag niet constant? En worden ouders wel voldoende geïnformeerd over de gevolgen van een verlenging? Op al die vragen kwamen duidelijke antwoorden van de wethouder. Maar er is zeker ook ruimte voor verbetering: De kwaliteit van de verslaglegging door de hulpverlener kan beter. Want juist dát helpt bij het bepalen of een verlenging nodig is.

Ook gaf de wethouder aan dat er gewerkt wordt aan nieuw inkoopbeleid voor de jeugdzorg. Hulp vragen moet makkelijker worden en er wordt duidelijker onderscheid gemaakt tussen lichte en zware problematiek. Zo wordt het simpeler om de juiste mensen de juiste hulp te bieden.

Aan het einde van de bespreking gaf de indiener van het agendaverzoek aan tevreden te zijn. Ze was blij met de antwoorden die ze van de wethouder kreeg.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: jongeren
Raadsnummer : 23005