Agendawijzer

Raadsrapportage jeugdzorg

Geschreven op: 31-05-2023 | Laatst bewerkt op: 23-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Krijttekening van de balans tussen hart en hoofd

De raad wil goede informatie krijgen om de best mogelijke beslissingen over de jeugdzorg te kunnen nemen.

  • Initiatiefvoorstel: Raadsrapportage Jeugdzorg (23134) AANVAARD 43/0

 


Waar gaat het over?

Het gaat erover dat kinderen en jongeren in onze stad allemaal een kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Soms is daar wat hulp of ondersteuning voor nodig en dat maakt het vaak ingewikkeld. Er zijn veel verschillende mensen en organisaties mee gemoeid. En veel geld. De raad praat al jaren (en ook vaak) met de gemeente over verbetering van de jeugdzorg en het blijkt moeilijk om er grip op te krijgen. Dat komt misschien voor een deel door de informatie waarop de raad zijn beslissingen moet baseren. Is het wel de juiste informatie, is die informatie wel toereikend en geeft die inzicht in het geheel?

Gemeenteraad, ambtenaren en het college College = college van B&W van B&W besloten eind 2022 te kijken of een totaalrapportage mogelijk was, maar het bleek onvoldoende te zijn. Enkele raadsleden hebben zich er daarna verder in verdiept en bedachten een rapportageopzet, waarmee de raad twee keer per jaar een totaaloverzicht kan worden geboden. Dat bespraken ze daarna met gemeenteambtenaren en de wethouder. Ook werd een concept-rapportage in deze opzet gemaakt om te kijken of het bruikbaar is. Die werd begin april met enkele andere raadsleden besproken. Nu is het tijd om er met de hele raad over te praten en er (eventueel) een besluit over te nemen.

Waarom praat de raad hierover?

Raadsleden dienen zelf een raadsvoorstel in, dat heet dan een initiatiefvoorstel. Ze stellen voor dit voorstel in de raad te bespreken.

Waar vind ik de stukken?

In onze documentwijzer: https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=raadsrapportage%20jeugdzorg

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: jongeren
Raadsnummer : 23134