Agendawijzer

Boomgaardweg ontwikkelingsplan

Raadsnummer: 23115

Geschreven op: 17-05-2023 | Laatst bewerkt op: 16-06-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Luchtfoto van Boomgaardweg Almere Stad

Een plan voor het bouwen van woonruimte voor starters en jongeren.


Waar gaat het over?

Met de ontwikkeling van woningen langs de Boomgaardweg komt er woonruimte voor starters en jongeren, waaronder jongeren met een hulpvraag (‘thuisloze’ jongeren). Het project draagt daarmee bij aan het terugdringen van dak- en thuisloosheid onder jongeren in Almere. Daarnaast worden er sociale huurwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad, waardoor er meer starters en jongeren in Almere een betaalbare huurwoning kunnen krijgen.

Het onderwerp stond al eerder op de agenda van de raad als Projectopdracht (RV07/2022). In februari 2022 stemde de raad ermee in dat de gemeente het ontwikkelplan mocht gaan ontwikkelen voor:
  De ontwikkeling van circa 70 woningen aan de Boomgaardweg;Voor (deels) thuisloze jongeren en gemengd met onder andere starterswoningen;Financieel zichtbaar maken in een toelichting Kosten Baten Analyse (KBA).

Het college College = college van B&W heeft dat ontwikkelplan nu gemaakt en biedt het ter beoordeling aan de raad aan.

Waarom praat de raad hierover?

Belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in de stad moeten door de raad worden beoordeeld.

U vindt de documenten in onze documentwijzer.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=boomgaardweg&sort=date_desc

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

 • Motie: Stoppen met de ontwikkeling aan de Boomgaardweg (23115.001) VERWORPEN 4/39
 • Amendement: Bouw alleen op noordelijke kavel (23115.002) VERWORPEN 6/37
 • Amendement: Compenseer ecologische waarde, niet alleen losse bomen (23115.003) VERWORPEN 20/23
 • Motie: Betaald parkeren rondom Boomgaardweg (23115.006) VERWORPEN 12/31
 • Motie: Parkeren moet gratis blijven (23115.007) VERWORPEN 16/27
 • Motie: Woningen voor Almeerse dakloze jongeren, starters en jongeren (23115.008) VERWORPEN 10/33
 • Motie: Adequate aanpak overlast Boomgaardweg (23115.009) AANVAARD 39/4
 • Motie: Bouw niet in het groen (23115.010) VERWORPEN 6/37
 • Raadsvoorstel Ontwikkelingsplan Boomgaardweg (23115) AANVAARD 33/10