Agendawijzer

Debat financiën Floriade

Raadsnummer: rg173/2022

Geschreven op: 23-06-2022 | Laatst bewerkt op: 11-07-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Debat in de raadzaal van Almere

Er was een ingelast debat over de financiën van de Floriade.

Waar gaat het over?

De plenaire vergadering begon vroeger dan gepland en met een aantal ordevoorstellen. Het college College = college van B&W maakte eerder die dag bekend dat de Floriade extra geld nodig heeft. Dit is een belangrijk onderwerp voor de stad en voor de raad. De agenda van de Politieke Markt wordt normaliter een kleine week van tevoren vastgesteld, maar de raad kan altijd zelf besluiten een andere agenda aan te houden.

Debat

Plenair begon daarom met een debat over de Floriade. Aan het begin daarvan maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij haar ontslag aan de raad aanbiedt. Aanleiding is de financiële tegenvaller van zo'n 34 miljoen bij de Floriade. Alle wethouders nemen hiervoor gezamenlijk de politieke verantwoordelijkheid.

Na deze verklaring reageerden alle partijen hierop. Een flink aantal sprekers sprak over een verrassing, anderen zagen het aankomen, maar iedereen is het erover eens dat deze financiële tegenvaller verschrikkelijk is. Er werden wel suggesties gedaan, maar hoe het nu verder moet, werd nog niet besproken. Want het gesprek of er wel of niet extra geld naar de Floriade mag, maakt deel uit van de bespreking over de Programmarekening, dat is de begroting. En dat gesprek vindt tijdens de volgende PM plaats.

Stadsbestuur

De raad is de baas van de stad, maar de wethouders moeten het werk uitvoeren en de ambtenaren van de gemeente Almere aansturen. De stad moet natuurlijk wel bestuurd blijven. Als wethouders zelf ontslag aanbieden, zegt de wet dat het ontslag ingaat 'uiterlijk een maand na de dag waarop het ontslag is genomen'. Het college blijft daarom nog een maand aan het werk. Maar wel op een andere wijze. Het college mag tot het moment van aftreden alleen nog het strikt noodzakelijke werk uitvoeren. En dat betekent ook iets voor welke voorstellen in de raad wel of niet kunnen worden behandeld.

Hier een directe link naar de informatie die het college aan de raad stuurde.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Financiën, Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
Tags: floriade
Raadsnummer : rg173/2022